Semesterboenden: Hyr stugor, lägenheter och strandhus i hela världen – HomeToGo
Börja söka
 base64Hash

Villkor (GTC)

Den här versionen gällde fram till slutet av december 2020. Se den senaste versionen här.

Villkor (GTC) för användning av HomeToGo-portalen

1. Generell information

(1) HomeGoTo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin (hädanefter refererat till som “HomeToGo”) förser en teknisk plattform som möjliggör för kommersiella och privata leverantörer av logi (hädanefter refererade till som ”Leverantörer”) att placera semesterboendeerbjudanden i en databas som kan länka till Leverantörers individuella webbplatser. Användare som söker logi (hädanefter refererade till som ”Användare”) ska få tillgång till denna databas via www.hometogo.se och/eller andra webbsidor som drivs av HomeToGo. De dirigeras till Leverantören av semesterboendets webbplats för att fullfölja bokningsprocessen.

(2) Dessa villkor reglerar användningen av databasen via det tidigare nämnda HomeToGo:s webbsidor och inkluderar tillgång från mobila webbsidor och alla applikationer (“appar”) som utvecklats av HomeToGo, såväl som alla portaler eller appar för mobila enheter som skapats av tredje parter. Dessa villkor tillämpas exklusivt; HomeToGo avvisar tillämpningen av alla alternativa villkor som åläggs av Användaren.

(3) Bruk av samtliga webbplatser som drivs av HomeToGo samt medföljande databaser ("vår webbplats") är endast tillåten för privat bruk. Kommersiell användning av vår webbplats är strängt förbjuden. Vår webbplats får inte användas för falska, bedrägliga eller spekulativa bokningar, heller inte för bokningar för framtida behov. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du avhåller dig från följande handlingar och åtgärder utan tidigare skriftligt medgivande av HomeToGo:

- Att få åtgång till vår webbplats med hjälp av en manuell eller automatisk process som överskrider syftet med personligt bruk eller införandet av HomeToGo i ett sökindex. Användningen av automatiserade system eller en programvara för att extrahera data från vår webbplats (så kallad "screen scraping") är förbjuden för icke-kommersiella och kommersiella ändamål.

- Att göra intrång på befintliga begränsningar i Robots Exclusion-headers på vår webbplats eller att kringgå åtgärder som begränsar eller förhindrar tillgång till vår webbplats.

- Att använda en enhet, en mjukvara eller ett program som påverkar eller försöker påverka de vanliga funktionerna på vår webbplats, eller att utföra handlingar som belastar vår server, dator eller nätverk på ett olämpligt sätt. HomeToGo förbehåller sig rätten att avsluta, tillfälligt upphäva eller begränsa tillgången till alla eller vissa komponenter på vår webbplats utan föregående meddelande och under uteslutande av allt ansvar.

2. HomeToGo: tjänster för användare

(1) HomeToGo förser en målinriktad sökfunktion som låter Användare identifiera den mest passande Leverantörens erbjudande i databasen och sedan leder Användaren vidare till Leverantörens webbplats eller sätter Användaren i direkt kontakt med Leverantören. HomeToGo är därför inte tjänsteleverantör för någon av dessa webbplatser. Specifikt så ger inte användandet av HomeToGo:s tjänster upphov till ett paketreseavtal med HomeToGo baserat på tysk civilrättslig lag §651a (BGB).

(2) När sökningen ger en stor mängd resultat ska resultaten som visas vara begränsade till en specifik mängd för att garantera sökfunktionalitet.

(3) Användare får använda HomeToGo:s databas gratis.

(4) HomeToGo upplyser om att erbjudanden som postas av Leverantörer kan vara föremål för kommission vid ett fullbordat bokningskontrakt. Sättet som kontraktet mellan Användaren och Leverantören är utformat och allt innehåll i ett sådant kontrakt måste vara förenligt med lagar och alla överenskommelser mellan de två relevanta parterna.

(5) HomeToGo kan tillåta att dess tjänster förses av en tredje part.

(6) Eftersom HomeToGo erbjuder sina tjänster utan kostnad så har Användaren ingen rättighet till ersättning. HomeToGo bibehåller sin rättighet att avbryta erbjudandet när som helst utan förvarning.

3. HomeToGo ansvarar inte för erbjudanden eller påföljande bokningskontrakt

(1) HomeToGo är enbart försörjare av tekniska tjänster, endast med syfte att möjliggöra sökningar efter passande erbjudanden. HomeToGo kommer inte att publicera sina egna erbjudanden på de tidigare nämna webbplatserna, och HomeToGo kommer heller inte att ta ansvar för något av erbjudandena. Leverantören bär ensam hela ansvaret för alla erbjudanden som postas på de tidigare nämnda webbplatserna och alla de webbsidor som HomeToGo länkar till, samt alla relaterade avsiktsförklaringar. HomeToGo bär inte ansvaret för riktighet eller information som postas av Leverantören, särskilt när informationen är lagrad på en mobil enhet.

(2) Alla kontrakt eller bokningar av övernattningar och/eller användandet av semesterboenden existerar enbart mellan Leverantören och Användaren. HomeToGo är befriat från all avtalsreglering, överenskommelser eller påståenden som existerar mellan Användaren och alla externa bokningsagenter. Bokningar ska enbart styras av villkoren som satts av tjänsteleverantören eller resebyrån, särskilt i relation till annullering och tillbakadragande. Bokningens tjänsteleverantör eller resebyrå är den enda kontakten för boknings- och betalningsprocesser, såväl som alla frågor rörande kontraktet. HomeToGo är inte kapabelt att förse någon information inom dessa ämnen.

(3) Föregående punkter, (1) och (2), förblir giltiga under förutsättning att och om HomeToGo förmedlar bokningar eller bokningsförfrågningar eller tillhörande data och information i syfte att överföra en bokning eller bokningsförfrågan till leverantören (t.ex. inom expressbokning eller förfrågningsformulär).

(4) Erbjudanden kommer att uppdateras minst varje dag via en teknisk plattform.

4. Priser

(1) Priserna som anges i erbjudandet ska bestämmas av Leverantören och sedan kommuniceras till HomeToGo minst 1 gång om dagen.

(2) Erbjudandets pris antas vara det slutgiltiga priset för login, dock så vilar ansvaret att försäkra korrekta priser på Leverantören. HomeToGo strävar efter att visa den totala kostnaden av erbjudandet men förbehåller sig rätten att ytterligare kostnader kan läggas till på Leverantörens webbplats.

5. Ansvar

(1) HomeToGo ansvarar inte för riktigheten, kvalitén, klarheten, pålitligheten eller trovärdigheten i innehåll och/eller erbjudanden som skapats av Leverantören. HomeToGo tillhandahåller särskilt inte rekommendationer eller ytterligare information rörande valet av Leverantör och/eller erbjudande.

(2) HomeToGo bär inte ansvaret vid eventuella tekniska störningar där orsaken ligger bortom HomeToGo:s ansvarsområde, eller orsakas av force majeure.

(3) HomeToGo garanterar inte oavbruten tillgång till data. HomeToGo förbehåller sig rätten att genomföra tekniskt underhåll när det krävs, under så lång tid som behövs.

(4) HomeToGo är endast ansvarigt för skador, oberoende av rättslig grund, som orsakats med avsiktligt uppsåt och grov vårdslöshet. Företaget bär inget ansvar för mindre vårdslöshet förutom vid fall av livshotande skador och skador på kropp eller hälsa, samt för anspråk som följer under Produktansvarslagen.

(5) Begränsningar till HomeToGo:s ansvar tillämpas också det personliga ansvaret för alla anställda, representanter och agenter.

6. Användarkonton

(1) Användare kan registrera Användarkonton på tidigare nämnda HomeToGo:s webbplats. Efter registrering så kan Användaren skapa en ”Önskelista” baserad på föredragna erbjudanden och spara den för framtida bruk. Om de inte registrerar sig så kan ”Önskelistan” enbart användas vid den enstaka aktiva sessionen.

(2) Användare kan bara registrera sig en gång och är själv ansvarig för att försäkra sig om riktigheten och klarheten i informationen som försetts. Ändringar i Användarinformationen kan göras i Användarprofilen. Användare kan också registrera sig via ”Facebook Connect”. Data som krävs för en lyckad registrering kommer då att dras ifrån Användarens Facebookkonto.

(3) Användaren har ett ansvar till både HomeToGo och tredje part för sin användning av Användarkontot. Användaren råds därför att behandla all användarkontoinformation som hemlig, särskilt lösenordet, och inte anförtro denna information till tredje parter. HomeToGo måste genast bli informerad om all obehörig användning av Användarkontot.

(4) När Användaren har samtyckt till att få information från HomeToGo, antingen som del av registreringsprocessen eller någon annan gång, så ska Användaren få regelbundna informationsuppdateringar. Detta avtal kan dras tillbaka i skriven form eller via e-post när som helst. Samtycke anses vara gett när ett bekräftelsemeddelande har skickats via e-post från HomeToGo. Detta meddelande innehåller en länk, vars aktivering avslutar registreringsprocessen för nyhetsbrevet.

7. Sekretess

(1) HomeToGo ger skyddandet av användarinformation högsta prioritet. För vidare information ombeds du vänligen att referera till HomeToGo:s sekretesspolicy.

(2) Personlig information förses, bearbetas och används endast med Användarens samtycke eller när hämtning, bearbetning eller användande av sådan information är tillåten enligt lag.

8. Ändringar på GTC

(1) HomeToGo förbehåller sig rätten att göra ändringar på GTC med lämplig förvarning på minst sex veckor. I fall av ändringar så ska HomeToGo påvisa ändringarna på webbplatsen och uppge det datum då ändringarna kommer att ske.

(2) Om Användaren inte nekar dessa ändringar inom sex veckor från annonseringsdatumet så anses ändringarna på GTC vara accepterade av Användaren. Användare ska bli påminda om detta i utannonseringen av Ändringar av villkoren.

9. Sista villkoren

(1) Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, med undantag för FN:s konvention om Internationella köp av varor (CISG). Den verkställande platsen och gällande lagdomstol för alla tvister relaterade till detta kontrakt, med handlare, juridiska personer enligt offentlig rätt eller offentliga organ, är Berlin.

(2) Vänligen notera att tjänsterna som inkluderas i dessa villkor är skriva på svenska, och i fall av avvikelser från den tyska versionen så är det den tyska som gäller. Den tyska versionen kan du hitta under följande länk: https://www.hometogo.de/impressum/#agb. Lagar gällande i Förbundsrepubliken Tyskland gäller alla juridiska frågor rörande denna sekretesspolicy och användarens dataskyddsrättigheter i allmänhet.

(3) Om ett av dessa villkor skulle bli fullkomligt eller delvis ogiltigt, eller icke fungerande under lagen, så påverkar detta inte giltigheten på resten av avtalet.

(4) Europakommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns på följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo deltar inte, och är heller inte skyldig att delta, i tvistlösning på internet som drivs av en tvistlösningsinstitution för kunder.

image-tag