Semesterboenden: Hyr stugor, lägenheter och strandhus i hela världen – HomeToGo
Börja söka
 base64Hash

Juridisk information, Villkor (GTC) & Integritetspolicy

Juridisk information

HomeToGo GmbH, representerad av dess ledning: Dr. Patrick Andrae, Wolfgang Heigl, Valentin Gruber och Steffen Schneider.

Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland

Registrerad på Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 155381, momsnummer: DE293800056

Ansvarig för innehåll baserat på §55 2 RStV: Dr. Patrick AndräFax: +49 (0)30-208473260

E-Mail: [email protected]


EU-kommissionens plattform för tvistlösning online

Europakommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns på följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr/

HomeToGo deltar inte, och är heller inte skyldig att delta, i tvistlösning på internet som drivs av en tvistlösningsinstitution för kunder.

Relevant information enligt EU:s förordning om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065, ”DSA”).

Myndigheterna i EU:s medlemsstater, EU-kommissionen och europeiska styrelsen för digitala tjänster kan kontakta HomeToGo via [email protected] på tyska eller engelska, enligt artikel 11 i DSA.

Mottagare av tjänster kan kontakta HomeToGo via [email protected] enligt artikel 12 i DSA.

HomeToGo tillhandahåller en rapport om öppenhet för att uppfylla sina skyldigheter enligt DSA. Denna rapport detaljerar åtgärder som vi har vidtagit beträffande moderering av innehåll, under de 12 föregående månaderna innan rapportens utfärdandedatum. Rapporten kan laddas ner från vår webbplats.

Enligt art. 24 (2) och skäl 77 i lagen om digitala tjänster är onlineplattformar skyldiga att offentliggöra "information om de genomsnittliga månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i unionen". För den senaste perioden har vi beräknat att våra genomsnittliga månatliga aktiva användare i Europeiska unionen är cirka 5000000.

Tjänstevillkor för användning av plattformen HomeToGo

1. Allmänt

(1) HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (”HomeToGo”) driver en internet- och marknadsföringsplattform för tillfälliga boenden, semesteruthyrning, i synnerhet semesterlägenheter och semesterbostäder, under olika domäner och som en app (”plattformen”).

(2) På plattformen visas erbjudanden om semesterlägenheter, semesterbostäder och andra övernattningsbostäder från tredje part (”erbjudanden”) som samarbetar med HomeToGo (”leverantören”). HomeToGo fungerar som mellanhand. Inga paketresor eller relaterade tjänster förmedlas.

(3) På plattformen kan slutanvändare söka efter erbjudanden ("gäster") och skicka bokningsförfrågningar eller göra bokningar, antingen efter att ha skickats till respektive leverantörs webbplats eller direkt på plattformen.

(4) Användningen av plattformen är endast föremål för dessa tjänstevillkor i den version som är tillämplig vid tidpunkten för besöket på plattformen.

(5) Plattformen får bara användas för privat bruk. Plattformen får inte användas för falska eller bedrägliga ändamål.

(6) HomeToGo förbehåller sig rätten att utesluta gäster från användning av plattformen i vissa fall, särskilt om gästen:

– bryter mot avsnitt (5) ovan,

– besöker plattformen med hjälp av manuella eller automatiska processer som inte överensstämmer med syftet med privatbruk eller genom att inkludera HomeToGo i ett sökindex,

– använder automatiserade system eller programvara för att extrahera data från plattformen (så kallad skärmskrapning), oavsett om det är för kommersiella eller icke-kommersiella syften,

– kringgår befintliga begränsningar i headers för robotuteslutning eller i andra åtgärder som begränsar eller hindrar tillträde till plattformen,

– använder en enhet, programvara eller ett program som påverkar eller försöker påverka plattformens vanliga funktioner, eller

– utför åtgärder som på ett olämpligt sätt belastar HomeToGos servrar, datorer eller nätverk.

2. HomeToGos tjänster

(1) HomeToGo är en teknisk tjänsteleverantör och möjliggör för gäster att söka efter erbjudanden som de antingen kan boka efter en omdirigering till leverantörens sida eller direkt på plattformen. HomeToGo publicerar inte egna erbjudanden och hyr inte ut erbjudanden.

(2) HomeToGo erbjuder möjligheter för gäster att söka målmedvetet efter erbjudanden som publiceras av leverantörer på plattformen. Efter en sökning (i) omdirigerar HomeToGo gäster till leverantörens webbplats och möjliggör för gästen att få direktkontakt med respektive leverantör, eller (ii) erbjuder HomeToGo en möjlighet för gästen att direkt boka eller undersöka ett specifikt erbjudande på plattformen (”direktbokning”). I båda fallen (i och ii) är HomeToGo inte leverantör av de presenterade erbjudandena. Användningen av plattformen skapar framför allt inte ett reseavtal eller en liknande typ av avtal enligt §§ 651a och efterföljande stycken i den tyska civilrätten (BGB). HomeToGo fungerar endast som söktjänst eller som mellanhand för direktbokningar.

(3) När gäster gör en direktbokning, samtycker de till att betala alla avgifter för direktbokningen, inkluderat erbjudandets pris, tillämpliga avgifter såsom HomeToGo:s tjänsteavgifter (i tillämpliga fall), ytterligare avgifter som debiteras av leverantören offline (i tillämpliga fall), skatter och alla andra kostnadsslag som specificeras under utcheckningen (tillsammans kallade ”totalpriset”). HomeToGo:s tjänsteavgifter kan komma att tillämpas (i) för individuella erbjudanden och kan debiteras av HomeToGo eller en enhet i koncernen, som kontrolleras direkt eller indirekt av HomeToGo, för att arrangera säker direktbokning via en integrerad betaltjänstleverantör, som är tydligt förtecknad, och/eller (ii) för tillhandahållande av plattformen, inkluderat tekniskt underhåll, tillhandahållande av särskilda funktioner och kundtjänst. En motsvarande faktura kan utfärdas av HomeToGo eller HomeToGo-koncernens enhet som utför tjänsterna och är behörig att ta emot avgiften för tjänsten. Gäster betalar HomeToGo:s tjänsteavgifter så snart direktbokningen har bekräftats. I händelse av avbokning av en direktbokning, är HomeToGo:s tjänsteavgift inte återbetalbar.

(4) Utseendet och sorteringsordningen på erbjudandena på plattformens olika sidor med sökresultat baseras på en dynamisk självlärande algoritm och kan variera beroende på ett antal olika faktorer. En av dessa faktorer är den särskilda kombinationen av sökkriterier som har angetts av varje gäst på plattformen. Dessa kriterier kan omfatta variabler som destination, pris, antal gäster, typ av boende, särskilda egenskaper och bekvämligheter. Dessutom får HomeToGo en ersättning från leverantörerna. Denna ersättning är en annan faktor som påverkar sökresultatens utseende och sorteringsordning. Leverantörer som inte betalar HomeToGo visas inte i listan. I vilken ordning som erbjudanden visas kan påverkas ytterligare av användes egna sorteringsinställningar (t.ex. popularitet, värde, gästbetyg), samt andra variabler som inkluderar parametrar som rangordning mellan liknande egenskaper och övergripande prestandamått. För att säkerställa funktionen för varje sökfråga kan antalet visade sökresultat vara begränsat om det överskrider ett visst maxvärde. Ytterligare information beträffande denna visning av erbjudanden och reklam på plattformen finns här.

(5) Leverantörerna gör sina erbjudanden tillgängliga i enlighet med samarbets- och licensavtal, som ger HomeToGo rätt att använda och distribuera respektive innehåll, priser och tillgänglighet i hela sitt distributionsnät för att marknadsföra erbjudandena.

(6) HomeToGo har rätt att tillhandahålla tjänster från tredje part.

(7) HomeToGo kan, om så krävs, stänga av eller begränsa åtkomsten till plattformen för underhållsarbete eller i andra syften. Gäster har inte någon rätt att kräva oavbruten tillgänglighet av plattformen.

3. Avtalsrelationer och förlikning

(1) Boknings- eller hyresavtal till följd av erbjudanden ingås endast mellan respektive leverantör, respektive fastighetsägare och gästen. HomeToGo förblir opåverkad av alla avtalsbestämmelser, överenskommelser eller anspråk som föreligger mellan gästen och leverantören. Bokningar/förfrågningar eller uthyrningar ska regleras av leverantörens villkor. Gästen kommer därför ingå ett (eller flera) avtal med tilläggsvillkor innan en direktbokning. Gästen är skyldig att läsa nämnda tilläggsvillkor och är bunden av dem.

(2) Om användare blir omdirigerade förblir leverantören den enda kontaktpersonen för bokningar och betalningsprocesser, liksom alla frågor som rör hyresavtalet, eftersom HomeToGo inte kan tillhandahålla någon information om dessa frågor.

(3) Endast vid direktbokningar via en integrerad betalningsleverantör, enligt beskrivningen nedan, kan HomeToGo kontaktas för bokningar och betalningar samt tvister som uppstår vid sådana direktbokningar. För att undvika tvivel, även för direktbokningar förblir hyresavtalen gällande mellan leverantören, respektive fastighetsägare och gästen, medan HomeToGo, i egenskap av mellanhand, kan stödja gästen i hantering av transaktioner, återbetalningar, avbokningar och tvister genom första linjen-support, endast i fall med transaktioner via den integrerade betaltjänstleverantören. Vid alla andra direktbokningar måste tvister lösas med leverantören, eftersom HomeToGo inte underlättar betalningsprocesserna genom den tidigare nämnda betaltjänstleverantören och därför inte kan hantera några återbetalningar, avbeställningar eller andra potentiella transaktioner.

(4) Avtalsstrukturen gäller även för direktbokningar via plattformen när HomeToGo samlar in gästens uppgifter och information i syfte att förmedla en direktbokning till leverantören. Gästen och HomeToGo ingår endast ett förmedlingsavtal genom vilket påståenden och nödvändig information från gästen överförs till leverantören. Så länge de nämns i utcheckningsprocessen, kommer icke återbetalningsbara avgifter att debiteras av HomeToGo för dessa eller andra tjänster. Serviceavgiften kan variera och kommer anges vid bokningstillfället. Om en annan valuta eller ett visst betalningssätt används kan det totala beloppet ändras till följd av olika valutakurser och/eller eventuella bankavgifter.

(5) Betalningar som görs med angivna betalningsmetoder (t.ex. kreditkort, faktura, banköverföring) inom ramen för direktbokningar kommer i enskilda fall att regleras via en så kallad PCI-kompatibel betalningsleverantör. Betaltjänstleverantören tar därför emot betalningen från gästen för leverantörens räkning på ett separat konto som tillhör leverantören och betalar motsvarande belopp till leverantören. Betalningar som görs på det sättet behandlas för och på vägnar av leverantören och fastställer vilket belopp som ska betalas för direktbokningen med leverantören.

(6) För att förhindra obehörig användning eller bedrägeri får identitetskontroller eller kreditkontroller utföras av betaltjänstleverantören eller av en av de andra integrerade leverantörerna av betalningsmetoder (t.ex. Klarna) om användaren har valt en motsvarande betalningsmetod (t.ex. faktura). Information om databehandling finns i sekretesspolicyn.

4. Priser

(1) Priserna som anges i erbjudandena fastställs av leverantörerna och uppdateras åtminstone en gång om dagen.

(2) Totalpriset kan inkludera serviceavgifter i beloppet som visas för gäster vid tidpunkten för fullgörande av en direktbokning inom utcheckningsprocessen.

(3) Priserna ska anses vara totalpriser för respektive erbjudande. Priserna visas som standard per natt, i förekommande fall. Gäster kan ändra inställningarna och se priser per vistelse för en vald tidsperiod. Leverantören är endast ansvarig för korrekt och fullständig visning av erbjudandets priser. HomeToGo strävar efter att samla alla kostnader och visa totalpriser. När de omdirigeras till leverantörens webbplats kan ytterligare kostnader anges som inte visas på själva plattformen.

(4) HomeToGo garanterar inte korrektheten i visade erbjudna priser eller annan information. Efter omdirigering är gästerna ansvariga för att kontrollera detaljerna på leverantörens webbplats innan bokning.

5. Konton

(1) För vissa tjänster eller funktioner som erbjuds på plattformen är det nödvändigt att starta ett konto.

(2) Ett konto kan startas med en personlig e-postadress (även via Google) eller med en personlig profil på ett socialt nätverk (exempelvis Facebook eller Apple). Ett konto kan även skapas när en gäst prenumererar på nyhetsbrev eller när ett erbjudande efterfrågas eller bokas genom direktbokning.

(3) Om detta konto skapas via ett socialt nätverk eller via Google används de uppgifter som överförs av det sociala nätverket för att skapa kontot. Mer information finns i sekretesspolicyn.

(4) Gästen måste säkerställa att korrekta och fullständiga uppgifter tillhandahålls om hans/hennes/deras person. Gäster är ansvariga både gentemot HomeToGo och tredje parter för användning av hans/hennes/deras konto. Därför är gästen skyldig att hålla sitt/sina konto(n) konfidentiella och ska inte dela dem med utomstående parter. Gästen är skyldig att informera HomeToGo om det föreligger någon (misstanke om) obehörig användning av kontot.

(5) Kontot kan kommas åt från vilken enhet som helst. Gästen mottar en personlig inloggningslänk via e-post eller kan använda sin personliga profil från ett socialt nätverk som används för registrering för att logga in.

(6) HomeToGo förbehåller sig rätten att tillfälligt blockera konton, att ta bort dem med definitiv verkan, eller att vidta andra nödvändiga åtgärder om gästen bryter mot tillämpliga lagar, dessa villkor eller andra tillämpliga avtalsvillkor.

(7) Borttagning av ett konto kan påbörjas via e-post till [email protected] eller begäras via inställningarna i din profil i appen.

6. Riktlinjer för innehåll

(1) HomeToGo förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera innehåll, inkluderat omdömen, helt eller delvis från dess plattform, om innehållet strider mot dessa villkor, riktlinjerna för innehåll eller av någon annan anledning, efter eget gottfinnande.

(2) Gäster kan rapportera innehåll som strider mot dessa villkor eller riktlinjerna för innehåll, genom att klicka på knapparna för delgivning och fylla i tillhörande formulär. Dessa knappar för delgivning finns på en framträdande plats på hela plattformen.

(3) En gäst som skickar en sådan rapport ska bli informerad, utan skäligt dröjsmål, via e-post, om beslutet som har fattats av HomeToGo. I tillämpliga fall, ska författaren av det innehåll som påstås vara bristfälligt även informeras via e-post angående beslutet att ta bort eller redigera innehållet. Både gästen och författaren kommer att få möjlighet att överklaga sådana beslut.

7. Integritetsskydd

(1) HomeToGo ger högsta prioritet till skydd av personuppgifter som tillhandahålls av gäster.

(2) Insamling, behandling och användning av personuppgifter sker endast med gästens samtycke eller när det är tillåtet enligt lag. Detaljerad information anges i vår integritetspolicy.

(3) När det gäller direktbokningar, överlämnas nödvändiga uppgifter om gästerna till respektive leverantör i enlighet med relevanta säkerhetsåtgärder.

8. Ansvar

(1) Leverantörer ansvarar för de erbjudanden som de har integrerat och kopplat till plattformen och för eventuella förklaringar i samband med dessa. HomeToGo ansvarar inte för riktigheten i den information som leverantörerna tillhandahåller eller för om informationen är uppdaterad. HomeToGo ansvarar därför inte för riktigheten, kvaliteten, fullständigheten, tillförlitligheten eller trovärdigheten hos leverantörens innehåll. Särskilt gäller detta bilder i erbjudanden och/eller gästernas omdömen.

(2) HomeToGo ansvarar endast för skador som uppkommer till följd av avsiktligt uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett rättslig grund. Inget ansvar tas för enkel försumlighet utom för dödsfall, kroppsskador eller skada på hälsa och för anspråk som uppkommer enligt lagen om produktansvar. Dessutom ansvarar HomeToGo för alla försumliga överträdelser av en grundläggande kontraktsenlig skyldighet, det vill säga skyldigheter som gör det möjligt att i första hand genomföra avtalet på ett korrekt sätt och som avtalspartnern regelbundet förlitar sig på och kan förväntas förlita sig på.

(3) HomeToGos ansvarsbegränsning enligt avsnitt (2) gäller också för de det personliga ansvaret hos företagets anställda, representanter och ombud.

(4) Eftersom HomeToGo inte är avtalspart i direktbokningen, ska gäster primärt kontakta respektive leverantör för avbokningar (återkallelse eller hävning). HomeToGo kan använda sina bästa ansträngningar för att hjälpa gästerna med avbokningar, genom att agera som mellanhand. HomeToGo ansvarar däremot inte för om erbjudanden är tillgängliga eller om de levereras eller tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt. Eventuella anspråk måste göras mot den berörda leverantören.

(5) Om användargenererat innehåll eller inlägg från tredje part visas på plattformen är HomeToGo inte ansvariga för det (dvs. använder det som sitt eget).

(6) Inget ansvar tas för force majeure.

9. Ändringar av villkor

(1) HomeToGo förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren med skäligt varsel.

(2) När gästen inte bestrider ändringarna inom sex veckor från annonseringsdatumet, ska de ändrade villkoren anses vara accepterade av gästen. Gäster ska påminnas om detta i själva annonseringen av ändringar.

(3) För det fall att ändringarna av dessa villkor (i) inte utgör en väsentlig ändring (inkluderat, men inte begränsat till definitionerna i naturen och tillämpningsområdet för HomeToGo:s tjänster), eller (ii) krävs av lag, högsta domstolens beslut eller ett bindande beslut från en behörig myndighet, ska fortsatt användning av plattformen efter det effektiva datumet för förändringen anses vara en accept av de ändrade villkoren. HomeToGo har rätt att avsluta detta avtal när som helst om gästen bestrider sådana (i) icke väsentliga ändringar eller (ii) ändringar av dessa villkor som krävs enligt lag.

10. Slutvillkor

(1) Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, förutom FN:s konvention om internationell försäljning av varor (CISG). Om gästen är en EU-konsument och tvingande lagstadgade konsumentskyddsregler i hans/hennes/deras bosättningsland (EU-medlemsstat) fastställer mer gynnsamma bestämmelser, ska dessa tillämpas oavsett vårt val av tysk lag. Som EU-konsument, kan gästen väcka anspråk relaterade till dessa villkor i behörig domstol på sin bosättningsort liksom i behörig domstol i HomeToGo:s etableringsort i Tyskland. HomeToGo kan vidta rättsliga åtgärder mot gäster i domstolen i gästens EU-bosättningsland. Annars, ska tyska domstolar ha exklusiv behörighet och tysk lag ska tillämpas.

(2) Om någon av klausulerna i dessa villkor blir helt eller delvis ogiltig, eller strider mot rättsliga bestämmelser, ska detta inte påverka giltigheten av återstående delar i avtalet.

(3) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som tillgänglig på följande länk: ec.Europa.eu/consumer/odr/; HomeToGo deltar inte i, eller är skyldiga att delta i, en tvistlösning online vid ett tvistlösningsorgan för konsumenter.


Gäller från januari 2024 – den tidigare versionen finns här.

Integritetspolicy rörande användningen av uppgifter på hometogo.se

Personuppgiftsskydd handlar om förtroende och det är mycket viktigt för oss att du har förtroende för HomeToGo. Därför är det viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och att deras insamling, hantering och användning i samband med HomeToGo:s tjänster i vår app och på vår webbsida hometogo.se efterlever gällande lagstiftning. I denna policy vill vi informera dig om hur vi samlar in och använder data, för att kunna ge dig en överblick över hur dina personuppgifter kommer att användas.

1. Översikt

Följande integritetspolicy innehåller information om hur och i vilken utsträckning dina personuppgifter behandlas av HomeToGo. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt skulle kunna tillskrivas eller knytas till dig personligen, såsom ditt namn eller din e-postadress.

2. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsbiträden och företagets dataskyddsombud

Denna integritetspolicy avser behandlingen av uppgifter som utförs av HomeToGo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (den"personuppgiftsansvarige", hädanefter kallad "HomeToGo"), kan kontaktas via [email protected], och för följande webbsida eller app: www.hometogo.se.

HomeToGo:s dataskyddsombud kan kontaktas via [email protected] (Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg, Germany).

3. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter, den lagliga grunden därför, HomeToGo:s, tredje parts, samt kategorier av mottagares berättigade intresse.

3.1. Åtkomst till vår webbsida/applikation

När du har åtkomst till vår webbsida/app skickar din enhets webbläsare automatiskt information till vår webbsidas/apps server som tillfälligt lagras i något som kallas loggfil. Vi har inte någon kontroll över detta. Följande information kommer även att samlas in utan att du vidtar någon åtgärd, och lagras till dess att den raderas automatiskt:

·        IP-adressen till den internetanslutna enhet som skickar förfrågan

·        Datum och tidpunkt för åtkomst

·        Hämtad fils namn och URL

·        Den webbsida/app som åtkomsten har skett från (hänvisande URL)

·        Vilken webbläsare du använder, samt potentiellt även den internetanslutna datorns operativsystem och din internetleverantörs namn.

·        Vilken enhet som används (t.ex. stationär dator eller smartphone)

·        Vilket språk som din webbläsare använder

Den rättsliga grunden för att behandla din IP-adress utgörs av artikel 6 (1) (f) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse grundar sig på de syftena med datainsamling som vi listar nedan. Vi skulle vilja framhålla att vi inte kan dra några direkta slutsatser gällande din identitet baserat på de uppgifter som samlas in, och att vi avstår från detta.

Vi använder din enhets IP-adress och de övriga uppgifterna som listats ovan för följande ändamål:

·        att säkerställa att en problemfri anslutning upprättas

·        att säkerställa att vår webbsida/app är användarvänlig

·        för utvärdering av vårt systems säkerhet och stabilitet

Uppgifterna lagras under upp till sju dagar och raderas sedan automatiskt.

Vi använder även s.k. kakor på vår webbsida/app, samt spårningsverktyg, inriktningsmetoder och insticksprogram för sociala medier. Exakt vilka processer som används och hur uppgifterna används i detta syfte förklaras mer i detalj nedan.

3.2. Skapa och använda ett användarkonto, bokningar, bokningsförfrågningar och HomeToGo:s återbetalningsgaranti.

3.2.1. Öppna ett konto

När du skapar ett användarkonto hos oss behandlar vi personuppgifter på följande alternativa sätt:

·        när du loggar in med hjälp av google (inloggning via sociala medier) skickas din gmail-adress och ditt google-kontos uppgifter (namn, profilbild, länk till ditt google-konto och toppdomän, kön samt värdskap för domännamn)

·        när du loggar in med hjälp av Facebook (inloggning via sociala medier: Facebook Connect); din e-postadress och offentlig information från ditt Facebook-konto (namn, profilbild, åldersgrupp, kön, språk, land och annan offentlig information).

·        på Apple-enheter i vår app när du loggar in via Apple (Apple-inloggning) lagras din e-postadress och ditt namn på ditt Apple-konto (beroende på dina inställningar för Apple-kontot kan du också dölja dessa uppgifter och kan låta Apple generera en e-postadress som de skickar till oss)

·        När du loggar in med hjälp av din e-postadress: din epost-adress

Ett användarkonto används även då du anger din e-postadress för att kunna få separata erbjudanden via e-post och därefter bekräftar att du vill ta emot dessa erbjudanden. På samma sätt skapas ett användarkonto när du anger din e-postadress och därefter utför en bokning eller bokningsförfrågan genom vår webbsida (se avsnitt 3.2.2) eller om du väljer HomeToGo:s återbetalningsgaranti (se avsnitt 3.3). Dessa tjänster kräver av tekniska skäl att ett användarkonto skapas, där din e-postadress, ditt namn och resedatum lagras.

Varje gång du loggar in lagras teknisk information om din enhet och webbläsare samt information om dina sökningar. Det hjälper oss att förbättra din övergripande användarupplevelse på webbsidan samt vid de övergripande tjänsterna.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) och (f) i GDPR. Du förser oss med uppgifter baserat på avtalsförhållandet mellan dig och oss. Vår legitimitet härstammar även från skyddet av din identitet och förebyggandet av bedrägeri.

Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Vi kommer att ta bort de insamlade uppgifterna senast tre år efter att du har avslutat användningsavtalet för vår plattform, om det inte finns juridiska krav om att vi måste lagra dina uppgifter under en längre period.

3.2.2. Bokning och bokningsfrågor samt betalning

Det är inte vi själva som erbjuder resetjänster. Vi möjliggör det i stället för dig att boka resetjänster som erbjuds av våra partner.

När en bokningsförfrågan tas emot samlar vi in följande uppgifter, uteslutande i syfte att kunna vidarebefordra dem till våra partner:

·      önskat ankomstdatum och avgångsdatum

·      ditt för- och efternamn

·      antal gäster

·      din e-postadress

·      (valfritt:) ditt meddelande till värden

När en bokning görs, samlar vi in följande uppgifter, uteslutande i syfte att kunna vidarebefordra den till våra partner:

·      ankomstdatum och avgångsdatum

·      ditt för- och efternamn

·      antal gäster

·      din adress

·      din e-postadress

·      ditt telefonnummer:

·      (valfritt) valda extrafunktioner

·      betalningsmetoden, där behandling av betalningen utförs av Datatrans betalningstjänst (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, Schweiz) som vi har ingått

Med undantag för e-postadresser, namn och resedatum kommer alla ovan nämnda data att raderas av oss efter det att de har skickats till respektive partner.

Insamlingen av ovan nämnda data och översändningen av dem till våra partner är ett steg som krävs innan avtalet ingås för att det ska kunna slutas med våra respektive partner (artikel 6 (1) (b) GDPR).

För att vid ska kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder skickar vi dina personliga kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress och e-post) – med ditt medgivande – till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. De personuppgifter som överförs behandlas enligt beskrivningen i Klarnas sekretesspolicy: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

3.3. Skapande av ett konto vid HomeToGo återbetalningsgaranti

Om du väljer HomeToGos pengarna tillbaka-garanti vid en direktbokning skapas ett användarkonto automatiskt. HomeToGo:s återbetalningsgaranti är en försäkring som tillhandahålls av AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, nedan kallade ”försäkringsgivaren”) som vi har slutit ett gruppförsäkringsavtal med.

För att föra upp dig och dina medresenärer som förmånstagare samlas följande uppgifter in och skickas vidare till försäkringsförmedlaren Kasko Germany UG:

·      ankomstdatum och avgångsdatum

·      ditt för- och efternamn

·      din adress

·      din e-postadress

·      ditt telefonnummer:

·      bokningsdatum

·      bokningsnummer

Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunna bearbeta försäkringsavtalet under perioden för avtalsförpliktelsen mellan försäkringsgivaren och dig som förmånstagare. Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6 (1) (b) GDPR.

3.4. Inloggning via sociala medier (inloggning via Facebook eller google)

3.4.1. Facebook Connect

När du loggar in med hjälp av Facebook Connect skapas en direktanslutning till de servrar som tillhör Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook upptäcker att du har använt din inloggningsinformation från HomeToGo som en del i denna process.

Om du uttryckligen har givit ditt samtycke till Facebook enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR, kommer dina personuppgifter att skickas till oss enbart som en del av registreringsprocessen via inloggningen via det aktuella sociala mediet. Vi använder följande information från de data som har skickats och som lagras av oss tills de raderas automatiskt:

·      din e-postadress

·      din Facebook-profils namn (för- och efternamn)

·      Den profil- och omslagsbild som du använder på Facebook

·      din åldersgrupp (över 18; över 21 år)

·      en länk till ditt Facebook-konto

·      ditt kön

·      ditt inloggade Facebook-kontos toppdomän

·      Vilken tidszon du besöker Facebook från

Dessa uppgifter används för att

·      identifiera dig som vår avtalspart

·      skapa ditt användarkonto

·      kontrollera de lämnade uppgifternas rimlighet.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) i GDPR. Användningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att fullgöra våra avtalsförpliktelser som härrör från villkoren i vårt serviceavtal (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Du kan blockera anslutningen från ditt Facebook-konto.

Var vänlig se Facebooks integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt ytterligare behandling och användning av uppgifterna från din tjänsteleverantör, samt dina därmed förbundna rättigheter och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet (https://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

3.4.2. Logga in med google

När du loggar in med google genom att välja ”G fortsätt med google”, upprättas en direktanslutning med de servrar som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google upptäcker att du har använt din inloggningsinformation från HomeToGo som en del i denna process. Vi får inte ta del av informationen i ditt google-konto. Google informerar dig sig sedan om att uppgifter från ditt google-konto kommer att göras tillgängliga för oss och visar vilka uppgifter som är berörda.

Registrering vid och användning av google regleras av googles integritetspolicy och serviceavtalets villkor (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Om du uttryckligen har givit ditt samtycke till google enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR, kommer dina personuppgifter att skickas till oss enbart som en del av registreringsprocessen via inloggningen via det aktuella sociala mediet. Vi använder följande information från den data som har skickats, och som lagras av oss tills den raderas automatiskt:

·      din e-postadress

·      ditt namn på ditt google-konto (för- och efternamn)

·      den profilbild (eller avatar) som du använder på google

·      en länk till ditt Facebook-konto

·      ditt kön

·      ditt inloggade google-kontos toppdomän

·      den användardomän som du hanterar på google (värdskap för domännamn)

Dessa uppgifter används för att

·      göra det möjligt för oss att identifiera dig som vår avtalspart

·      skapa ditt användarkonto

·      kontrollera de lämnade uppgifternas rimlighet.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) i GDPR. Användningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att fullgöra våra avtalsförpliktelser som härrör från villkoren i vårt serviceavtal (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Du kan blockera anslutningen från ditt google-konto.

Var vänlig se Googles integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt ytterligare behandling och användning av uppgifterna från google, samt dina därmed förbundna rättigheter och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

3.5. Elektronisk informationsbehandling i marknadsföringssyften

3.5.1. Nyhetsbrev

På vår webbsida erbjuder vi dig möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att kunna vara säker på att inga fel har uppstått när du uppgav din e-postadress använder vi vad som kallas en dubbel opt-in-process. Efter det att du har angivit din e-postadress i registreringsfältet skickar vi dig en bekräftelselänk. Din e-postadress kommer enbart att tillföras vår sändlista efter det att du klickat på denna bekräftelselänk. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har givit på detta sätt med framtida verkan. För att kunna göra det behöver du enbart klicka på länken för att avprenumerera.

3.5.2. Produktrekommendationer

Vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller produktrekommendationer. Du kommer att få dessa produktrekommendationer oavsett om du prenumererar på nyhetsbrevet eller inte. Vi gör det för att ge dig information om produkter från vårt erbjudande som kan tänkas intressera dig, baserat på dina senaste sökningar.

Om du inte vill få produktrekommendationer från oss, kan du när som helst meddela oss det. Du kan hitta våra kontaktuppgifter under avsnitt 2. Du kommer givetvis även alltid att få en länk för att avprenumerera i varje mejl från oss.

3.5.3. Intressebaserad annonsering

För att du ska kunna få information som du sannolikt tycker är intressant, kategoriserar vi din användarprofil. För att göra det, använder vi information om dina sökningar för att skräddarsy nyhetsartiklarna samt de reklammeddelanden vi skickar till dig. Målet är att skicka reklam till dig som är anpassad efter ditt faktiska behov och att undvika att skicka onödig reklam.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda hantering utgörs av artikel 6 (1) (f) i GDPR. Hanteringen av befintliga kunduppgifter på detta sätt i marknadsföringssyften anses vara ett berättigat intresse.

3.5.4 Push-aviseringar

I vår app finns möjligheten att aktivera push-aviseringar som inkluderar kort information om relevanta ämnen och nyheter om våra tjänster. Dessa kan visas även om du inte använder appen. Om du aktiverar push-aviseringar kommer en token att tilldelas din enhet. En token är en krypterad identifierare som används för att rent tekniskt implementera push-aviseringar. Vi använder tjänsterna från Accengage S.A., 31 rue du 4 Septembre, 75 002 Paris, Frankrike, för att skicka och styra push-aviseringar. Data samlas in och överförs (push-id, IP-adress, åtkomsttider, reklamidentifierare om tillämpligt och platsdata om tillämpligt). Dessutom samlas data in om hur du använder push-aviseringarna (såsom hur ofta du öppnar dem och hur länge de visas) och lagras för att vi ska kunna förbättra och anpassa våra tjänster. Accengage får bara dessa data med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och detta kommer att gälla från den tidpunkten. Du kan när som helst aktivera eller inaktivera push-aviseringar i din enhets inställningar. Mer information finns i Accengages sekretesspolicy på https://www.accengage.com/privacy-policy/.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i samband med push-aviseringar är artikel 6 (1) (a) i GDPR, för analys av anpassade tjänster är det artikel 6 (1) (f) GDPR. Dina data kommer bara att lagras under tiden som push-aviseringstjänsterna används.

3.5.5. Överföring till tredje part

För att visa intressebaserad reklam för dig delar vi din e-postadress i hashad (pseudonymiserad) form med Google och Facebook, förutsatt att du ger ditt samtycke. Vi har ingått motsvarande dataskyddsavtal med Google och Facebook.

Rättslig grund för överföring av din hashade e-postadress till Google eller Facebook är artikel 6 (1) (a) i Dataskyddsförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Mer information om Googles datasekretess finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl= och för Facebook här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

3.5.6. Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att utan någon kostnad motsätta dig behandlingen av uppgifter för ovanstående syften, separat för var och en av respektive kommunikationskanaler, med framtida verkan. Du behöver bara skicka ett mejl till [email protected] eller ett brev till adressen som anges i avsnitt 2 ovan för att göra det.

Om du motsätter dig, kommer den aktuella kontaktadressen att blockeras för vidare PR-bearbetning. Vi vill påpeka att reklammaterial i undantagsfall och tillfälligtvis kan skickas till dig även efter det att vi har emottagit din invändning. Det beror på tekniska skäl som beror på den ledtid som krävs för annonsering och innebär inte att vi inte har uppmärksammat din invändning. Vi tackar för din förståelse.

3.6. Cookies – allmän information

Vi använder cookies, pixlar, webbfyrar eller liknande teknik på vår webbplats och i vår app på grundval av artikel 6 (1) (a), (b) och (f) i Dataskyddsförordningen. Cookies är små filer som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats eller använder vår app. Pixlar och webbfyrar är små bilder och kod som används för att mäta aktivitet på vår webbplats. I följande fall ingår även pixlar och webbfyrar och liknande teknik under termen ”cookies”.

Cookies skadar inte din enhet, innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. Informationen som lagras i cookien är knuten till den specifika enhet som används. Det betyder dock inte att vi omedelbart känner till din identitet.

När du öppnar vår webbplats eller app visas ett popup-fönster om användningen av cookies.

Vissa cookies hjälper oss att ge våra användare en optimal funktionstjänst samt en säker upplevelse när de besöker vår webbplats och använder vår app (funktionella cookies). Funktionella cookies är tekniskt nödvändiga för säkerhet, användarinställningar och användarupplevelsen (t.ex. för att göra en bokning, skapa ett användarkonto eller spara önskade sökningar). Eftersom det är avgörande för att vår webbplats och vår app ska fungera är databehandlingen i fråga om funktionella cookies baserad på artikel 6 (1) (f) i Dataskyddsförordningen och på uppfyllandet av våra användarvillkor, i artikel 6 (1) (b) i Dataskyddsförordningen. Cookies används delvis för att göra användningen av vår tjänst mer behaglig för dig. Vi använder till exempel så kallade sessionscookies för att upptäcka om du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats eller om du redan har loggat in på ditt användarkonto. Dessa tas automatiskt bort när du lämnar vår webbplats. För att säkerställa att våra villkor uppfylls använder vi dessutom tillfälliga cookies, som lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster upptäcker cookies automatiskt att du redan har besökt oss, samt vilken information du angav och vilka inställningar du använde, så att vi kan tillhandahålla våra tjänster.

Om du redan har ett användarkonto och är inloggad eller aktiverar funktionen ”förbli inloggad” läggs informationen som lagras i cookies till i ditt användarkonto.

Å andra sidan använder vi cookies baserat på artikel 6 (1) (a) i Dataskyddsförordningen, till exempel analytiska cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och optimera våra tjänster, samt marknadsföringscookies för att visa information och personligt anpassat innehåll som är anpassat efter dina specifika behov. Dessa cookies sparas bara när du uttryckligen har gett ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Lagligheten hos behandlingen som sker på grundval av samtycket tills det återkallas påverkas inte. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna för cookiefiler. Dessutom kan du konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din enhet eller att ett meddelande alltid visas innan en ny cookie läggs till. Om du inaktiverar cookies helt kan du dock inte använda alla funktioner på vår webbplats eller i vår app.

Lagringstiden för cookies beror på vilket syfte de har och varierar därför. I vilket fall som helst tas cookies automatiskt bort efter en angiven tid. Nedan hittar du mer detaljerad information om alla analytiska cookies och marknadsföringscookies som vi använder.

3.7. Analytiska cookies och verktyg

För att anpassa och kontinuerligt optimera våra webbplatser och appar efter användarnas behov använder vi cookies och verktyg på grundval av artikel 6 (1) (a) i Dataskyddsförordningen för att vi ska kunna analysera användningen av vår webbplats och app.

3.7.1. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av google. Vid denna användning skapas avidentifierade användarprofiler, och kakor används. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

·      webbläsartyp/version

·      vilket operativsystem som används

·      hänvisande URL (tidigare besökt sida)

·      värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)

·      tid då förfrågan gjorts på servern.

Denna information skickas till googles server i USA, där den lagras. google efterlever integritetspolicyn i det amerikanska regelverket Privacy Shield och är certifierat inom ramen för USA:s handelsdepartements regelverk Privacy Shield Program. Vi har dessutom ingått ett avtal för databehandling för användningen av Google Analytics. google intygar, i och med detta avtal, att de hanterar uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och garanterar att uppgifterna behandlas i enlighet med den registrerades rättigheter.

Informationen används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften, liksom för att skräddarsy dessa webbsidors utformning i enlighet med användarnas behov. Denna information kan även komma att föras vidare till tredje parter om det krävs av lagstiftning eller om de tredje parterna har givits i uppgift att bearbeta dessa uppgifter. Din IP-adress kommer inte under några omständigheter att kopplas ihop med övriga uppgifter som kommer från google. IP-adresserna anonymiseras, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera specifika individer (”IP-maskering”).

Du kan förhindra att kakor placeras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsares programvara. Om du inaktiverar kakor kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Du kan även förhindra att uppgifter som genererats av en kaka och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samlas in och att denna information behandlas av google, genom att ladda ned och installera detta webbläsartillägg https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som ett alternativ till webbläsartillägg, i synnerhet för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra att Google Analytics samlar in information genom att klicka på denna länk. En opt-out-kaka kan placeras ut. Den förhindrar att dina uppgifter samlas in i framtiden när du besöker denna webbsida. Opt-out-kakan lagras på din enhet och fungerar enbart för denna webbläsare och enbart för vår webbläsare. Om du raderar kakorna i denna webbläsare, måste du placera opt-out-kakan igen. För mer information om personuppgiftsskydd som rör Google Analytics, besök Google Analytics webbsida: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

3.7.2. Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Denna Google-tjänst tillåter webbplats-taggar att hanteras via ett användargränssnitt. Enbart taggar införs, dvs. inga cookies och inga personuppgifter samlas in. Tag Manager förorsakar andra taggar att initieras, vilket i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna information. Om domänen eller cookie-nivån har avaktiverats kommer detta att gälla alla spårnings-taggar, som har införts med Google Tag Manager. För mer information, se Google Tag Managers användningsriktlinjer: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.  

3.7.3. New Relic

Vi använder ”New Relic” för att kontrollera våra servrars tillgänglighet och prestanda. Det är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Tjänsten mäter och analyserar avidentifierade användardata, information om teknisk prestanda (exempelvis svars- och laddningstider) för att förbättra vår servers prestanda. Ytterligare detaljer och information återfinns i New Relics integritetspolicy https://newrelic.com/privacy/.

3.7.4. Snowplow

Vi använder Snowplows webbanalystjänst med öppen källkod som tillhandahålls av Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannien. Som en del av detta används kakor. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

·      webbläsartyp/version

·      vilket operativsystem som används

·      hänvisande URL (tidigare besökt sida)

·      värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)

·      tid då förfrågan gjorts på servern

·      sökförfrågningar och filterinställningar

·      klick som görs på webbsidan

Denna information skickas till HomeToGo:s server i Frankfurt där den lagras.

Den information som används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften och för att skräddarsy utformningen i enlighet med användarnas behov.

3.7.5. Adjust

I vår app använder vi analystjänsten Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37 A, DE-10405 Berlin, Tyskland. Analystjänsten implementeras i vår app via en utvecklarmiljö (SDK – programvaruutvecklingsverktyg). Informationen genereras av utvecklarmiljön t.ex.

·        IP-adress,

·        enhets-ID:n inklusive alla reklam-ID:n,

·        (av-)installation av HomeToGo-appen på din mobila enhet,

·        http-header inklusive processorns SDK-version och användaragent (land, språk, operativsystem, appversion)

·        information om användarenhet och webbaktivitet

·        app- och händelsetoken

samlas in och används av Adjust GmbH för att utvärdera appens användning, för att sammanställa prestandarapporter som rör appens aktivitet, och att tillhandahålla andra tjänster för marknadsundersökningsändamål som rör användningen av appen samt för att skräddarsy appen. De insamlade uppgifterna kommer inte under några förutsättningar att sammanföras med övriga uppgifter som Adjust får via andra appar. När du avinstallerar HomeToGo-appen kommer Adjust att ta bort dina data direkt, senast efter 28 dagar.

Du kan hitta mer information om Adjusts integritetspolicy här: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Du kan när som helst motsätta dig spårning av Adjust, med hjälp av avsnittet ”Opt-out” i Adjusts integritetspolicy. För att göra det behöver du välja vilken enhet som du inte vill att Adjust ska spåra och ange din enhets identifierare. Beteendespårning från appar som använder Adjust kommer då genast att avlägsnas från din enhet.

3.7.6. TrackJS

Vi använder tjänster hos TrackJS LLC. TrackJS underlättar analysen av tekniska fel i JavaScript, så att vi kan utvärdera och förbättra kvaliteten på vår webbplats och app. För mer information, referera till TrackJS sekretesspolicy: https://trackjs.com/privacy/.

3.7.7. Matomo

Vi använder dessutom webbanalystjänsten Matomo (tidigare Piwik) med öppen källkod, vilken tillhandahålls av InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland (“Matomo”). Kakor används för detta för att möjliggöra analys av hur vår webbsida används. Avidentifierade användarprofiler kan skapas och analyseras med hjälp av dessa uppgifter. Kakan genererar information såsom din webbläsare och avidentifierad IP-adress, och processas på våra servrar. Informationen som genereras av kakan i pseudonym-användarprofilen används inte för att identifiera dig personligen och slås inte ihop med dina personuppgifter.

Mer information om dataskydd då du använder Matomo kan läsas här: https://matomo.org/privacy-policy/. Där kan du motsätta dig webbplatsspårning via “Opt-out“.

3.8. Marknadsföringscookies

De marknadsförings- och inriktningsåtgärder som anges nedan och som används av oss genomförs på grundval av artikel 6 (1) (a) i Dataskyddsförordningen förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta. Inriktning används för att visa riktad reklam. Genom de marknadsförings- och inriktningsåtgärder vi använder vill vi se till att annonser som är anpassade efter dina intressen visas på dina enheter.

3.8.1. Double Click

På vår webbsida samlas information in och utvärderas med hjälp av kakor för att optimera annonsering (se avsnitt 3.6). Vi använder googles inriktningsteknik för att göra det (Double Click). Dessa tekniker gör det möjligt för oss att förse dig med skräddarsydd, intressebaserad annonsering. De kakor som används tillhandahåller exempelvis information som rör vilka av våra produkter som du är intresserad av. Baserat på denna information kan vi även visa tjänster på tredje parts webbsidor som är anpassade efter dina intressen baserat på vad du har visat genom ditt tidigare användarbeteende. Insamlingen och utvärderingen av ditt användarbeteende sker enbart i avidentifierad form och gör det inte möjligt för oss att identifiera dig. Framför allt slås inte informationen ihop med personligen identifierbar information om dig.

Kakan raderas automatiskt efter 30 dagar.

Du kan även ställa in dina preferenser för hur intressebaserad annonsering ska visas via Google Ads Inställningshanterare (https://adssettings.google.com/authenticated?hl).

För mer information om integritetspolicyn som rör annonsering och google, hänvisar vi till googles integritetspolicy och serviceavtalets villkor (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv).

3.8.2. Google AdWords

HomeToGo använder Google AdWords tjänster, som använder konverteringsspårning för att mäta enskilda annonsers, erbjudandens och funktioners effektivitet. En kaka placeras för detta syfte, så fort du klickar på en google-annons. Kakan identifierar inte dig personligen, utan gör det i stället möjligt att avgöra om du återvänder till sidan med det aktuella erbjudandet under den 30-dagarsperiod då kakan är giltig.

Varje AdWords-annonsör får en annan kaka. Som ett resultat av det kan kakorna inte spåras via AdWords-annonsörernas webbsida. Den information som tillhandahålls med hjälp av konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords annonsörer som har valt konverteringsspårning. Vi spårar det totala antalet användare som har klickat på en annons och omdirigerats till webbsidan med hjälp av en konverteringsspårningstagg.

Du kan permanent förhindra att googles konverteringskaka sparas på din dator med hjälp av att göra motsvarande inställningar i din webbläsares programvara. googles integritetspolicy om konverteringsspårning kan läsas här: https://services.google.com/sitestats/sv.html.

3.8.3. googles dynamiska remarketing

Vi använder funktionerna i googles dynamiska remarketing med Google AdWords och Google DoubleClicks funktioner som fungerar mellan olika enheter.

Denna funktion låter oss länka målgruppen för reklamen som skapats med googles dynamiska remarketing till Google AdWords och Google DoubleClicks funktioner som fungerar på olika typer av enheter. På detta sätt kan även intressebaserad, personlig annonsering som är skräddarsydd för dig, baserat på din tidigare användning och ditt tidigare webbläsarbeteende på en enhet (exempelvis en smartphone) även visas på en annan enhet som du använder (t.ex. en surfplatta eller en pc).

Om du har lämnat lämpligt samtycke till google, kommer google att länka din webb- och app-historik till ditt google-konto för detta syfte. På så sätt kan samma personliga annonsering visas på vilken enhet som helst som du använder för att logga in på ditt google-konto.

Google Analytics samlar in användares google-authenticerade ID:n, då de är tillfälligt länkade med vår Google Analytics-information för att definiera och skapa målgrupper för annonsreklam som synkas mellan flera enheter.

Du kan permanent välja bort remarketing/eller att vara föremål för reklam som synkas mellan olika enheter genom att avaktivera personliga annonsering i ditt google-konto. Följ denna länk för att göra det; https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs googles integritetspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.8.4. Google AdSense

Vi använder Google AdSense på vår webbsida för att visa annonser. På så sätt kan vi visa dig annonser som kan vara intressanta för dig. Dessa annonser kan kännas igen av referensen "Google Ads". För att göra det använder google webbsignaler och kakor (se avsnitt 3.6). Den information som skapas av kakor och webbsignaler och som rör användningen av webbsidan (inklusive din IP-adress) och leveransen av annonsformat skickas till en google-server i USA där den lagras. google kan komma att dela denna information med tredje parter.

Vi har aktiverat tredje-parts Google AdSense-annonser. Informationen kan skickas till tredje parter (som namnges på https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Du kan förhindra att Google AdSense installerar kakor genom att inaktivera intressebaserad annonsering via länken https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs googles integritetspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.8.5. Google AdMob

Vi använder Google AdMob för att visa annonser i HomeToGo:s app. google använder Apples reklamidentifierare (nedan kallad “Apple Ad-ID” för kontroll av annonseringen i appen. En avidentifierad användarprofil skapas i Apple Ad-ID så att användaren kan matchas med olika annonseringssegment på Apples reklamplattform för att kunna visa intressebaserad annonsering.

Apple Ad-ID:n är en pseudonym som förhindrar att verkliga personuppgifter avslöjas för google. Apple Ad-ID:n skickas till en google-server i USA, där den lagras.

Du kan förhindra att Apple Ad-ID används genom att klicka på ”begränsa annonsspårning” vid integritetsskydd i dina systeminställningar. Ett annat alternativ är att klicka på ”nollställ annonsspårning” för att skapa en ny, slumpvis vald Apple Ad ID och därmed förhindra att någon profil skapas.

3.8.6. Criteo

Pixelteknik (se avsnitt 3.7) från Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Paris, Frankrike ("Criteo") samlar in och lagrar uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyften. Vi avgör syftena och metoderna för behandlingen tillsammans med Criteo och är därför gemensamt ansvariga för behandlingen.

Pixlarna skickar din IP-adress, besökt webbsidas hänvisande URL, tidpunkten då pixeln sågs, vilken webbläsare som användes och den kakinformation som tidigare har ställts in, till en webbserver. Dessa uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym.

Criteos pixelteknik låter oss utvärdera våra annonskampanjer och vårt reklaminnehåll. Med hjälp av en algoritm analyserar Criteo surfbeteende och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga annonsrutor på andra webbsidor (”utgivare”). Du kan hitta mer information om Criteos teknik i deras integritetspolicy (https://www.criteo.com/privacy/).

Då Criteo används laddas ytterligare pixlar från avtalsparter som Criteo samarbetar med. En överblick över alla utgivare och nätverk som laddar pixlar kan fås vid https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. De uppgifter som har samlats in med Criteos teknik kommer inte användas för att fastställa webbsidebesökarens personliga identitet, såvida inte den registrerade har samtyckt till detta separat. All annan användning av uppgifter än den som beskrivs ovan, eller överföring till tredje parter är exkluderad.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt pixlar. Du kan använda lämpligt verktyg eller webbläsartillägg för att förhindra att pixlar används på vår webbsida (exempelvis genom att använda ”AdBlock”-tillägget i Firefox webbläsare).

Du kan även när som helst motsätta dig att vi genomför en pseudonym analys av ditt surfbeteende. För instruktioner om hur du inaktiverar Criteos tjänst, hänvisar vi till Criteos länk: https://www.criteo.com/privacy/.

Var vänlig observera att om du väljer bort visning av personliga annonsrutor från Criteo och andra dotterbolag kommer du fortfarande få ta emot annonser, men de är mindre skräddarsydda för att matcha dina intressen/surfvanor.

3.8.7. Bing Ads

Vi använder Bing:s Universal Event Tracking (UET) från Microsoft Bing Ads. Det är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Den låter oss spåra användarnas aktiviteter på vår webbsida när de kommer till vår webbsida via annonser från Bing Ads.

Om du besöker vår webbsida via en Bing Ads-annons, kommer en kaka att placeras på din dator (se avsnitt 3.6). En Bing UET-tagg integreras på vår webbsida. Det är en kod som används tillsammans med en kaka för att lagra data om användningen av webbsidan. Detta inkluderar bl.a. hur lång tid som tillbringas på webbsidan, vilka delar av webbsidan som besökts och vilka annonser som fört användarna till webbsidan. Någon information om din identitet samlas inte in.

Denna information skickas till Microsofts servrar i USA och lagras där under högst 180 dagar.

Mer information om Bing Ads analytiska tjänster kan återfinnas på Bing Ads websida (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). För mer information om Microsofts sekretesspraxis hänvisar vi till Microsofts integritetspolicy (https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

På vår webbsida använder vi teknik från tjänsteleverantören Outbrain Inc., 39 West 13th Street, New York, NY 10011, USA (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Denna teknik gör det möjligt för oss att använda pixlar (se avsnitt 3.7) och kakor (se avsnitt 3.6) för att erbjuda ytterligare innehåll på vår webbsida eller på tredje parts webbsida (”retargeting”) som också kan vara av intresse för dig. De rekommendationer som Outbrain integrerar avgörs baserat på vilket innehåll du tidigare har läst. Innehållet kontrolleras tekniskt och levereras automatiskt av Outbrain.

Visningen sker baserat på pseudonym. När kakan väljer lämpligt innehåll använder den information om enhetens källa, webbläsarinnehåll och din IP-adress. All denna information är helt anonym, då den sista oktetten har avlägsnats.

Mer information om Outbrains integritetspolicy kan läsas här: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Du kan välja bort Outbrains användning av spårning för att visa intressebaserade rekommendationer via ”opt-ut”fältet vid Outbrains integritetspolicy. Var vänlig observera att du måste ställa in din opt-out separat för varje enhet du använder för att få åtkomst till vår webbsida. Efter att du har motsatt dig spårningen kommer du fortfarande bli erbjuden ytterligare innehåll av intresse, men detta kommer inte längre att baseras på ditt tidigare användarbeteende på våra webbsidor.

3.8.9. Taboola

Vår webbsida använder teknik från Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Taboola använder kakor (se avsnitt 3.6) som avgör vilket innehåll du använder och vilket sidor du besöker (konverteringsspårning). Kakan gör det möjligt för oss att skapa pseudonyma användarprofiler genom att samla in uppgifter som härrör från enheten samt loggdata, och gör det möjligt för oss att rekommendera innehåll som motsvarar dina personliga intressen. Det låter oss skräddarsy våra erbjudanden individuellt för dig. Denna användarprofil kan inte användas för att fastställa din identitet.

Du kan hitta mer information om Taboola och om hur du inaktiverar Taboolas kaka här: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.8.10. Facebook Custom Audiences

Vi använder även Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences är en marknadsföringstjänst från Facebook. Den låter oss visa personligt anpassad och intressebaserad annonsering på Facebook för vissa grupper avidentifierade besökare på vår webbsida som även använder Facebook.

En Facebook Custom Audiences-pixel integreras på vår webbsida. Det är en Javascript-kod som används för att lagra icke-personrelaterade uppgifter om din användning av sidan. Det inkluderar din IP-adress, vilken webbläsare du använder, samt källsida och destinationssida. Denna information skickas till Facebooks servrar i USA. Där genomförs en automatisk kontroll för att se om du har sparat en Facebook-kaka. Facebook-kakan avgör automatiskt om du tillhör relevant målgrupp för oss. Om du tillhör målgruppen, kommer vi visa dig relevanta annonser på Facebook. Du kommer inte personligen att identifieras av Facebook som en del av denna process.

Du kan motsätta dig användningen av Custom Audiences service på Facebooks webbsida (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Efter att du har loggat in på ditt Facebook-konto kommer du att slussas vidare till inställningarna för Facebooks annonser.

För mer information om integritet på Facebook, se Facebooks Integritetspolicy (https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

Vi använder teknik från RTB House S.A., 61/101 Złota Street, 00-819 Warszawa, Polen på vår webbsida. Denna teknik gör det möjligt för oss att använda pixlar (se avsnitt 3.7) och kakor (se avsnitt 3.6) för att erbjuda ytterligare innehåll på vår webbsida eller på tredje parts webbsida (”retargeting”) som också kan vara av intresse för dig. Som en del av detta används kakor. De rekommendationer som RTB House integrerar avgörs baserat på vilket innehåll du tidigare har läst. Innehållet kontrolleras tekniskt och levereras automatiskt av RTB House. Visningen sker baserat på pseudonym.

Den information som genererats av kakan som rör din användning av denna webbsida, såsom webbläsartyp/version, vilket operativsystem som används, hänvisande URL (tidigare besökt sida) och tid då förfrågan gjorts på servern, skickas till RTB Houses server och lagras där.

Du kan hitta mer information om RTB Houses integritetspolicy här: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Du kan när som helst motsätta dig RTB Houses spårning för att visa intressebaserad annonsering via rutan för ”opt-out” i RTB Houses integritetspolicy. Var vänlig observera att du måste ställa in din opt-out-kaka separat för varje enhet du använder för att få åtkomst till vår webbsida. Efter att du har motsatt dig spårningen kommer du fortfarande bli erbjuden ytterligare innehåll av intresse, men detta kommer inte längre att baseras på ditt tidigare användarbeteende på våra webbsidor.

3.8.13.  Intent Media

Vi använder teknik från Intent Media Inc., 2 Riding House St, London W1W 7FA, Storbritannien, på vår webbsida. Intent Media använder kakor (se avsnitt 3.6) och webbsignaler för att samla in IP-adresser, webbläsartyp, hänvisande URL, tidpunkt för åtkomsten och antalet klick som gjorts, med syfte att hitta rätt målgrupper och placera annonser på vår webbsida. Du kan hitta mer information om tekniken här: https://intentmedia.com/privacy-policy/.

Informationen om din användning av vår webbsida som samlats in via kakor skickas till Intent Medias servrar, där de lagras och analyseras för att göra reklamen på webbsidan och andra webbsidor du använder mer personlig.

Du kan när som helst motsätta dig Intent Medias spårning genom att via intressebaserade rekommendationer genom att klicka på denna länk: http://intentmedia.com/opt-out/.

3.8.14. Clicktripz

Vi använder även tjänster från Clicktripz, 1112 Ocean Drive, CA 90266 Manhattan Beach, USA, på vår webbsida. Clicktripz samlar in och behandlar användarnas resekriterier och shoppingbeteende med hjälp av kakor (se avsnitt 3.6) och andra medel för att tillhanda relevanta erbjudanden från partner-resewebbplatser.

Du kan hitta mer information om Clicktripz integritetspolicy här: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

3.8.15. Ad Up

Vi använder även integrerad teknik från Ad Up, en tjänsteleverantör tillhörig Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland, på vår webbsida. Ad Up använder kakor för konverteringsspårning, och för att mäta annonser och nyckelords effektivitet. Ad Up samlar in anonymiserade och/eller pseudonyma uppgifter, för att under en viss tid visa annonser som överensstämmer med dina intressen.

Mer information kan hittas i Ad Ups integritetspolicy: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Du kan inaktivera Ad Up i din webbläsare genom att klicka på knappen ”aktivera opt-out-kaka” där.

3.8.16. BingAds Services

På vår webbplats används BingAds Services från Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland, i syfte att visa annonser. Detta gör det möjligt för oss att visa annonser som kan vara av intresse för dig. Dessa annonser känns igen med en ”Ads by Microsoft” eller liknande referens. Microsoft använder webb-beacons och cookies (se avsnitt 3.6). Informationen som genereras av cookies och webb-beacons om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress och ditt enhets-ID) och leverans av annonsformat skickas till och lagras på en Microsoft-server i Irland och USA.

För mer information, samt bestämmelser om datasekretess, hänvisar vi till Microsofts sekretesspolicy på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Där beskrivs hur du kan invända mot intressebaserad annonsering genom att välja bort detta.

3.8.17. Alternativ till att motsätta sig eller hoppa av

Du kan förhindra den inriktningsteknik vi beskrivit genom att aktivera lämplig inställning för kakor på din webbläsare (se även avsnitt 3.6). Du kan dessutom inaktivera annonsering som är baserad på dina preferenser med hjälp av preferenshanteraren som finns tillgänglig här: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3.9.    Webbplatser som tillhör tredje part

HomeToGo samarbetar med partner (mer information finns i våra villkor, där våra partner kallas ”leverantörer”). När du har dirigerats om till en partners webbsida, gäller respektive partners villkor.

Varken partner eller deras anslutna företag (affiliates) placerar kakor eller använder annan spårningskod på vår webbsida. Kakor eller spårningskoder används efter omstyrning, vilket HomeToGo inte har något inflytande över. Följande affiliate-tjänster används:

·        Performance advertising network från AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Tyskland. Du kan läsa AWIN:s integritetspolicy här: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb.

·        Performance Horizon Group Ltd, West One, Forth Banks, Newcastle upon Tyne NE1 3PA, Storbritannien. Du kan läsa Performance Horizons integritetspolicy här: https://performancehorizon.com/privacy-policy.

·        CJ Affiliate, Commission Junction LLC, 530 East Montecito St., Santa Barbara, CA 93103, USA. Du kan läsa CJ:s integritetspolicy här: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy.

4. Tjänster och insticksprogram från tredje part

4.1. Google Maps

Vi använder Google Maps API för att visa interaktiva kartor direkt på vår webbsida och för att möjliggöra en förenklad användning av kartfunktionaliteten. Din IP-adress skickas och lagras på en av googles servrar i USA, för användningen av Google Maps funktionalitet (se avsnitt 3.7.1 rörande US Privacy Shield). Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6 (1) (f) GDPR. 

Var vänlig och läs villkoren i Google Maps serviceavtal här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Du kan hitta ytterligare information om personuppgiftsskydd i googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

4.2. Google Fonts

På vår webbplats använder vi typsnitt (”Google Fonts”) från Google. Därför läser din webbläsare in typsnittet i din webbläsares cacheminne när Casamundo öppnas. Detta är nödvändigt så att webbläsaren kan visa en visuellt förbättrad version av våra texter. Om din webbläsare inte har stöd för den här funktionen kommer ett standardtypsnitt att användas av din dator. Integrationen av dessa typsnitt sker med en serveruppringning, vanligtvis en Google-server i USA. Den kommer att kommunicera till servern vilka Casamundo-webbplatser som du har besökt.

När sidan öppnas skickas inte kakfiler från användaren till Google Fonts API. Data överförs i anslutning med att sidvisningen skickas till resursspecifika domäner som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Du kommer inte att associeras med någon information som samlas in eller används i anslutning till parallell användning av autentiserade Google-tjänster som Gmail. Du kan ställa in din webbläsare så att typsnitten från Google-servrar inte läses in.

Casamundo använder Google-typsnitt för att säkerställa att dess tjänster presenteras på ett attraktivt sätt. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Mer information finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

5. Koncern

Vi kan då och då dela dina personuppgifter med andra företag inom HomeToGo-koncernen. HomeToGo-koncernen inkluderar alla (aktuella och framtida) enheter som direkt eller indirekt styrs av HomeToGo GmbH (”HomeToGo”) eller som styrs gemensamt av HomeToGo. Överföring av data inom HomeToGo-koncernen sker i följande syften:

a)     För att tillhandahålla våra mellanhandstjänster och vår plattform

b)     För att tillhandahålla kundtjänst

c)     För att skicka annonsering med ditt samtycke eller om så är tillåtet enligt tillämplig lag

d)     För analys, optimering och förbättringar av vår webbplats och app

e)     För att identifiera och utreda bedrägerier och olaglig verksamhet

f)      För att följa lagar och bestämmelser

Den rättsliga grunden för att överföra data inom HomeToGo-koncernen är Artikel 6 (1) (a), (b) och (f) i GDPR.

I detalj är den rättsliga grunden för syftena a) och b) Artikel 6 (1) (b) i GDPR. Genom att dela dessa data kan vi uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter som härrör från våra användarvillkor.

Den rättsliga grunden för syftet c) är ditt uttryckliga samtycke (Artikel 6 (1) (a) i GDPR) som du när som helst kan dra tillbaka, eller vårt berättigade intresse att skicka reklam till befintliga kunder (Artikel 6 (1) (f) i GDPR). Lagenligheten för den databehandling som redan har utförts påverkas inte av att du drar tillbaka ditt samtycke.

För syftena d), e) och f) härrör vårt berättigade intresse från möjligheten att kunna förbättra våra tjänster samt skydda din identitet och förhindra bedrägerier (Artikel 6 (1) (f) i GDPR).

6. Kontaktformulär och chatt

Vi förser dig med ett kontaktformulär som du kan använda för att ställa oss frågor, genom att du anger ditt namn och din e-postadress. Det är frivilligt att använda kontaktformuläret, och dina uppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser (artikel 6 (1) (b) i GDPR).

Frågorna och den information du anger kommer skickas till vårt ärendehanteringssystem. För detta ändamål använder vi supporttjänster som tillhandahålls av Desk.com, 1 Market Steet, San Francisco, CA 94105, USA. Om du inte önskar få dina uppgifter behandlade av Desk.com, ber vi dig kontakta vår kundtjänst direkt via [email protected].

Dessutom erbjuder vi en livechatt med hjälp av tjänsterna från Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, ca 94105, USA, som vi har ingått ett databehandlingsavtal med.

När du startar livechatten installeras en funktionell cookie i din webbläsare och följande data samlas in:

·        för- och efternamn

·        e-postadress

·        webbläsartyp/version

·        IP-adress

·        använt operativsystem

·        URL för den tidigare besökta webbplatsen

I chatten kan du tillhandahålla andra personuppgifter beroende på din fråga.

Vi bearbetar och lagrar dina data i syfte att möjliggöra och kvalitetssäkra livechattfunktionen. Rättslig grund är artikel 6 (1) (f) i Dataskyddsförordningen. Chatthistoriken tas bort senast efter 12 månader.

Mer information finns i Salesforces sekretesspolicy (https://www.salesforce.com/company/privacy/).

7. Dina rättigheter

7.1. Översikt

Utöver rätten att återkalla det samtycke du har givit oss, har du dessutom följande rättigheter, givet att relevanta juridiska krav föreligger:

·        Rätt att få tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som lagras, enligt artikel 15 i GDPR.

·        Rätt att korrigera personuppgifter som är felaktiga och rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter, enligt artikel 16 i GDPR.

·        Rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat, enligt artikel 17 i GDPR.

·        Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 18 i GDPR.

·        Rätt till uppgifters portabilitet enligt artikel 20 i GDPR.

7.2. Rätt att göra invändningar

Man kan enligt villkoren i artikel 21 (1) i GDPR motsätta sig databehandling, baserat på den registrerades särskilda situation.

Ovan nämnda allmänna rätt att motsätta sig rör alla syften med bearbetning som beskrivs i denna integritetspolicy, enligt artikel 6 (1) (f) i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att motsätta sig behandling av data enligt GDPR, är vi skyldiga att implementera ett sådant allmänt motsättande enbart om du förser oss med skäl av avgörande betydelse för att detta ska gälla (exempelvis möjlig fara för liv eller hälsa). Du kan även kontakta HomeToGo:s tillsynsmyndighet; Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland, Tel: +49 (0) 30 2155050, E-post: [email protected].

 

Version 3 – publicerad december 2020

image-tag