Hyr stugor, lägenheter och hus i hela världen - HomeToGo
Börja söka

Juridisk information, Villkor (GTC) & Integritetspolicy

Juridisk information

HomeToGo GmbH, representerad av dess ledning: Dr. Patrick Andrä, Wolfgang Heigl, Nils Regge

Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin, Tyskland

Registrerad på Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 155381, momsnummer: DE293800056

Ansvarig för innehåll baserat på §55 2 RStV: Dr. Patrick Andrä


Telefon: +49 (0)30-20847396

Fax: +49 (0)30-208473260

Email: info@hometogo.se

Villkor (GTC) för användning av HomeToGo-portalen

1. Generell information

(1) HomeGoTo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin (hädanefter refererat till som “HomeToGo”) förser en teknisk plattform som möjliggör för kommersiella och privata leverantörer av logi (hädanefter refererade till som ”Leverantörer”) att placera semesterboendeerbjudanden i en databas som kan länka till Leverantörers individuella webbplatser. Användare som söker logi (hädanefter refererade till som ”Användare”) ska få tillgång till denna databas via www.hometogo.se och/eller andra webbsidor som drivs av HomeToGo. De dirigeras till Leverantören av semesterboendets webbplats för att fullfölja bokningsprocessen.

(2) Dessa villkor reglerar användningen av databasen via det tidigare nämnda HomeToGo:s webbsidor och inkluderar tillgång från mobila webbsidor och alla applikationer (“appar”) som utvecklats av HomeToGo, såväl som alla portaler eller appar för mobila enheter som skapats av tredje parter. Dessa villkor tillämpas exklusivt; HomeToGo avvisar tillämpningen av alla alternativa villkor som åläggs av Användaren.

(3) Bruk av samtliga webbplatser som drivs av HomeToGo samt medföljande databaser ("vår webbplats") är endast tillåten för privat bruk. Kommersiell användning av vår webbplats är strängt förbjuden. Vår webbplats får inte användas för falska, bedrägliga eller spekulativa bokningar, heller inte för bokningar för framtida behov. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du avhåller dig från följande handlingar och åtgärder utan tidigare skriftligt medgivande av HomeToGo:

- Att få åtgång till vår webbplats med hjälp av en manuell eller automatisk process som överskrider syftet med personligt bruk eller införandet av HomeToGo i ett sökindex. Användningen av automatiserade system eller en programvara för att extrahera data från vår webbplats (så kallad "screen scraping") är förbjuden för icke-kommersiella och kommersiella ändamål.

- Att göra intrång på befintliga begränsningar i Robots Exclusion-headers på vår webbplats eller att kringgå åtgärder som begränsar eller förhindrar tillgång till vår webbplats.

- Att använda en enhet, en mjukvara eller ett program som påverkar eller försöker påverka de vanliga funktionerna på vår webbplats, eller att utföra handlingar som belastar vår server, dator eller nätverk på ett olämpligt sätt. HomeToGo förbehåller sig rätten att avsluta, tillfälligt upphäva eller begränsa tillgången till alla eller vissa komponenter på vår webbplats utan föregående meddelande och under uteslutande av allt ansvar.


2. HomeToGo:s tjänster för användare

(1) HomeToGo förser en målinriktad sökfunktion som låter Användare identifiera den mest passande Leverantörens erbjudande i databasen och sedan leder Användaren vidare till Leverantörens webbplats eller sätter Användaren i direkt kontakt med Leverantören. HomeToGo är därför inte tjänsteleverantör för någon av dessa webbplatser. Specifikt så ger inte användandet av HomeToGo:s tjänster upphov till ett paketreseavtal med HomeToGo baserat på tysk civilrättslig lag §651a (BGB).

(2) När sökningen ger en stor mängd resultat ska resultaten som visas vara begränsade till en specifik mängd för att garantera sökfunktionalitet.

(3) Användare får använda HomeToGo:s databas gratis.

(4) HomeToGo upplyser om att erbjudanden som postas av Leverantörer kan vara föremål för kommission vid ett fullbordat bokningskontrakt. Sättet som kontraktet mellan Användaren och Leverantören är utformat och allt innehåll i ett sådant kontrakt måste vara förenligt med lagar och alla överenskommelser mellan de två relevanta parterna.

(5) HomeToGo kan tillåta att dess tjänster förses av en tredje part.

(6) Eftersom HomeToGo erbjuder sina tjänster utan kostnad så har Användaren ingen rättighet till ersättning. HomeToGo bibehåller sin rättighet att avbryta erbjudandet när som helst utan förvarning.


3. HomeToGo ansvarar inte för erbjudanden eller påföljande bokningskontrakt

(1) HomeToGo är enbart försörjare av tekniska tjänster, endast med syfte att möjliggöra sökningar efter passande erbjudanden. HomeToGo kommer inte att publicera sina egna erbjudanden på de tidigare nämna webbplatserna, och HomeToGo kommer heller inte att ta ansvar för något av erbjudandena. Leverantören bär ensam hela ansvaret för alla erbjudanden som postas på de tidigare nämnda webbplatserna och alla de webbsidor som HomeToGo länkar till, samt alla relaterade avsiktsförklaringar. HomeToGo bär inte ansvaret för riktighet eller information som postas av Leverantören, särskilt när informationen är lagrad på en mobil enhet.

(2) Alla kontrakt eller bokningar av övernattningar och/eller användandet av semesterboenden existerar enbart mellan Leverantören och Användaren. HomeToGo är befriat från all avtalsreglering, överenskommelser eller påståenden som existerar mellan Användaren och alla externa bokningsagenter. Bokningar ska enbart styras av villkoren som satts av tjänsteleverantören eller resebyrån, särskilt i relation till annullering och tillbakadragande. Bokningens tjänsteleverantör eller resebyrå är den enda kontakten för boknings- och betalningsprocesser, såväl som alla frågor rörande kontraktet. HomeToGo är inte kapabelt att förse någon information inom dessa ämnen.

(3) Föregående punkter, (1) och (2), förblir giltiga under förutsättning att och om HomeToGo förmedlar bokningar eller bokningsförfrågningar eller tillhörande data och information i syfte att överföra en bokning eller bokningsförfrågan till leverantören (t.ex. inom expressbokning eller förfrågningsformulär).

(4) Erbjudanden kommer att uppdateras minst varje dag via en teknisk plattform.


4. Priser

(1) Priserna som anges i erbjudandet ska bestämmas av Leverantören och sedan kommuniceras till HomeToGo minst 1 gång om dagen.

(2) Erbjudandets pris antas vara det slutgiltiga priset för login, dock så vilar ansvaret att försäkra korrekta priser på Leverantören. HomeToGo strävar efter att visa den totala kostnaden av erbjudandet men förbehåller sig rätten att ytterligare kostnader kan läggas till på Leverantörens webbplats.


5. Ansvar

(1) HomeToGo ansvarar inte för riktigheten, kvalitén, klarheten, pålitligheten eller trovärdigheten i innehåll och/eller erbjudanden som skapats av Leverantören. HomeToGo tillhandahåller särskilt inte rekommendationer eller ytterligare information rörande valet av Leverantör och/eller erbjudande.

(2) HomeToGo bär inte ansvaret vid eventuella tekniska störningar där orsaken ligger bortom HomeToGo:s ansvarsområde, eller orsakas av force majeure.

(3) HomeToGo garanterar inte oavbruten tillgång till data. HomeToGo förbehåller sig rätten att genomföra tekniskt underhåll när det krävs, under så lång tid som behövs.

(4) HomeToGo är endast ansvarigt för skador, oberoende av rättslig grund, som orsakats med avsiktligt uppsåt och grov vårdslöshet. Företaget bär inget ansvar för mindre vårdslöshet förutom vid fall av livshotande skador och skador på kropp eller hälsa, samt för anspråk som följer under Produktansvarslagen.

(5) Begränsningar till HomeToGo:s ansvar tillämpas också det personliga ansvaret för alla anställda, representanter och agenter.


6. Användarkonton

(1) Användare kan registrera Användarkonton på tidigare nämnda HomeToGo:s webbplats. Efter registrering så kan Användaren skapa en ”Önskelista” baserad på föredragna erbjudanden och spara den för framtida bruk. Om de inte registrerar sig så kan ”Önskelistan” enbart användas vid den enstaka aktiva sessionen.

(2) Användare kan bara registrera sig en gång och är själv ansvarig för att försäkra sig om riktigheten och klarheten i informationen som försetts. Ändringar i Användarinformationen kan göras i Användarprofilen. Användare kan också registrera sig via ”Facebook Connect”. Data som krävs för en lyckad registrering kommer då att dras ifrån Användarens Facebookkonto.

(3) Användaren har ett ansvar till både HomeToGo och tredje part för sin användning av Användarkontot. Användaren råds därför att behandla all användarkontoinformation som hemlig, särskilt lösenordet, och inte anförtro denna information till tredje parter. HomeToGo måste genast bli informerad om all obehörig användning av Användarkontot.

(4) När Användaren har samtyckt till att få information från HomeToGo, antingen som del av registreringsprocessen eller någon annan gång, så ska Användaren få regelbundna informationsuppdateringar. Detta avtal kan dras tillbaka i skriven form eller via e-post när som helst. Samtycke anses vara gett när ett bekräftelsemeddelande har skickats via e-post från HomeToGo. Detta meddelande innehåller en länk, vars aktivering avslutar registreringsprocessen för nyhetsbrevet.


7. Sekretess

(1) HomeToGo ger skyddandet av användarinformation högsta prioritet. För vidare information ombeds du vänligen att referera till HomeToGo:s sekretesspolicy.

(2) Personlig information förses, bearbetas och används endast med Användarens samtycke eller när hämtning, bearbetning eller användande av sådan information är tillåten enligt lag.


8. Ändringar på GTC

(1) HomeToGo förbehåller sig rätten att göra ändringar på GTC med lämplig förvarning på minst sex veckor. I fall av ändringar så ska HomeToGo påvisa ändringarna på webbplatsen och uppge det datum då ändringarna kommer att ske.

(2) Om Användaren inte nekar dessa ändringar inom sex veckor från annonseringsdatumet så anses ändringarna på GTC vara accepterade av Användaren. Användare ska bli påminda om detta i utannonseringen av Ändringar av villkoren.


9. Sista villkoren

(1) Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, med undantag för FN:s konvention om Internationella köp av varor (CISG). Den verkställande platsen och gällande lagdomstol för alla tvister relaterade till detta kontrakt, med handlare, juridiska personer enligt offentlig rätt eller offentliga organ, är Berlin.

(2) Vänligen notera att tjänsterna som inkluderas i dessa villkor är skriva på svenska, och i fall av avvikelser från den tyska versionen så är det den tyska som gäller. Den tyska versionen kan du hitta under följande länk: https://www.hometogo.de/impressum/#agb. Lagar gällande i Förbundsrepubliken Tyskland gäller alla juridiska frågor rörande denna sekretesspolicy och användarens dataskyddsrättigheter i allmänhet.

(3) Om ett av dessa villkor skulle bli fullkomligt eller delvis ogiltigt, eller icke fungerande under lagen, så påverkar detta inte giltigheten på resten av avtalet.

Integritetspolicy rörande användningen av uppgifter på hometogo.se

Personuppgiftsskydd handlar om förtroende och det är mycket viktigt för oss att du har förtroende för HomeToGo. Därför är det viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och att deras insamling, hantering och användning i samband med HomeToGo:s tjänster i vår app och på vår webbsida hometogo.se efterlever gällande lagstiftning. I denna policy vill vi informera dig om hur vi samlar in och använder data, för att kunna ge dig en överblick över hur dina personuppgifter kommer att användas.

1. Översikt

Följande integritetspolicy innehåller information om hur och i vilken utsträckning dina personuppgifter behandlas av HomeToGo. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt skulle kunna tillskrivas eller knytas till dig personligen, såsom ditt namn eller din e-postadress.

2. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsbiträden och företagets dataskyddsombud

Denna integritetspolicy avser behandlingen av uppgifter som utförs av HomeToGo GmbH, Sonnenburger Str. 73, DE-10437 Berlin, Tyskland (den"personuppgiftsansvarige", hädanefter kallad "HomeToGo"), kan kontaktas via info@hometogo.se, och för följande webbsida eller app: www.hometogo.se.

HomeToGo:s dataskyddsombud kan kontaktas via datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de (Datenschutzexperte.de, PROLIANCE GmbH, Friedrichstrasse 22, DE-80801 München, Tyskland).

3. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter, den lagliga grunden därför, HomeToGo:s, tredje parts, samt kategorier av mottagares berättigade intresse.

3.1. Åtkomst till vår webbsida/applikation

När du har åtkomst till vår webbsida/app skickar din enhets webbläsare automatiskt information till vår webbsidas/apps server som tillfälligt lagras i något som kallas loggfil. Vi har inte någon kontroll över detta. Följande information kommer även att samlas in utan att du vidtar någon åtgärd, och lagras till dess att den raderas automatiskt:

 • IP-adressen till den internetanslutna enhet som skickar förfrågan
 • Datum och tidpunkt för åtkomst
 • Hämtad fils namn och URL
 • Den webbsida/app som åtkomsten har skett från (hänvisande URL)
 • Vilken webbläsare du använder, samt potentiellt även den internetanslutna datorns operativsystem och din internetleverantörs namn.
 • Vilken enhet som används (t.ex. stationär dator eller smartphone)
 • Vilket språk som din webbläsare använder

Den rättsliga grunden för att behandla din IP-adress utgörs av artikel 6 (1) (f) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse grundar sig på de syftena med datainsamling som vi listar nedan. Vi skulle vilja framhålla att vi inte kan dra några direkta slutsatser gällande din identitet baserat på de uppgifter som samlas in, och att vi avstår från detta.

Vi använder din enhets IP-adress och de övriga uppgifterna som listats ovan för följande ändamål:

 • att säkerställa att en problemfri anslutning upprättas
 • att säkerställa att vår webbsida/app är användarvänlig
 • för utvärdering av vårt systems säkerhet och stabilitet

Uppgifterna lagras under upp till sju dagar och raderas sedan automatiskt. Vi använder även s.k. kakor på vår webbsida/app, samt spårningsverktyg, inriktningsmetoder och insticksprogram för sociala medier. Exakt vilka processer som används och hur uppgifterna används i detta syfte förklaras mer i detalj nedan.

3.2. Skapa och använda ett användarkonto, bokningar, bokningsförfrågningar och HomeToGo:s återbetalningsgaranti.

3.2.1. Öppna ett konto

När du skapar ett användarkonto hos oss behandlar vi personuppgifter på följande alternativa sätt:

 • när du loggar in med hjälp av google (inloggning via sociala medier) skickas din gmail-adress och ditt google-kontos uppgifter (namn, profilbild, länk till ditt google-konto och toppdomän, kön samt värdskap för domännamn)
 • när du loggar in med hjälp av Facebook (inloggning via sociala medier: Facebook Connect); din e-postadress och offentlig information från ditt Facebook-konto (namn, profilbild, åldersgrupp, kön, språk, land och annan offentlig information).
 • När du loggar in med hjälp av din e-postadress: din epost-adress

Ett användarkonto används även då du anger din e-postadress för att kunna få separata erbjudanden via e-post och därefter bekräftar att du vill ta emot dessa erbjudanden. På samma sätt skapas ett användarkonto när du anger din e-postadress och därefter utför en bokning eller bokningsförfrågan genom vår webbsida (se avsnitt 3.2.2) eller om du väljer HomeToGo:s återbetalningsgaranti (se avsnitt 3.3). Dessa tjänster kräver av tekniska skäl att ett användarkonto skapas, där din e-postadress, ditt namn och resedatum lagras.

Varje gång du loggar in lagras teknisk information om din enhet och webbläsare samt information om dina sökningar. Det hjälper oss att förbättra din övergripande användarupplevelse på webbsidan samt vid de övergripande tjänsterna.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) och (f) i GDPR. Du förser oss med uppgifter baserat på avtalsförhållandet mellan dig och oss. Vår legitimitet härstammar även från skyddet av din identitet och förebyggandet av bedrägeri.

Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

3.2.2. Bokningar och bokningsförfrågningar

Det är inte vi själva som erbjuder resetjänster. Vi möjliggör det i stället för dig att boka resetjänster som erbjuds av våra partner.

När en bokningsförfrågan tas emot samlar vi in följande uppgifter, uteslutande i syfte att kunna vidarebefordra dem till våra partner:

 • önskat ankomstdatum och avgångsdatum
 • ditt för- och efternamn
 • antal gäster
 • din e-postadress
 • (valfritt:) ditt meddelande till värden

När en bokning görs, samlar vi in följande uppgifter, uteslutande i syfte att kunna vidarebefordra den till våra partner:

 • ankomstdatum och avgångsdatum
 • ditt för- och efternamn
 • antal gäster
 • din adress
 • din e-postadress
 • ditt telefonnummer:
 • (valfritt) valda extrafunktioner
 • betalningsmetoden, där behandling av betalningen utförs av Datatrans betalningstjänst (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, Schweiz) som vi har ingått ett databehandlingsavtal med.

Med undantag för e-postadresser, namn och resedatum kommer alla ovan nämnda data att raderas av oss efter det att de har skickats till respektive partner.

Insamlingen av ovan nämnda data och översändningen av dem till våra partner är ett steg som krävs innan avtalet ingås för att det ska kunna slutas med våra respektive partner (artikel 6 (1) (b) GDPR).

3.3. Skapande av ett konto vid HomeToGo återbetalningsgaranti

Om du väljer HomeToGo:s återbetalningsgaranti kommer ett konto att skapas automatiskt. HomeToGo:s återbetalningsgaranti är en försäkring som tillhandahålls av AWP P&C S.A. (Allianz Global Assistance, nedan kallade ”försäkringsgivaren”) som vi har slutit ett gruppförsäkringsavtal med.

För att föra upp dig och dina medresenärer som förmånstagare samlas följande uppgifter in och skickas vidare till försäkringsförmedlaren Kasko Germany UG:

 • ankomstdatum och avgångsdatum
 • ditt för- och efternamn
 • din adress
 • din e-postadress
 • ditt telefonnummer:
 • bokningsdatum
 • bokningsnummer

Vi lagrar enbart uppgifterna för att kunna bearbeta försäkringsavtalet under perioden för avtalsförpliktelsen mellan försäkringsgivaren och dig som förmånstagare. Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6 (1) (b) GDPR.

3.4. Inloggning via sociala medier (inloggning via Facebook eller google)

3.4.1. Facebook Connect

När du loggar in med hjälp av Facebook Connect skapas en direktanslutning till de servrar som tillhör Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook upptäcker att du har använt din inloggningsinformation från HomeToGo som en del i denna process.

Om du uttryckligen har givit ditt samtycke till Facebook enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR, kommer dina personuppgifter att skickas till oss enbart som en del av registreringsprocessen via inloggningen via det aktuella sociala mediet. Vi använder följande information från de data som har skickats och som lagras av oss tills de raderas automatiskt:

·      din e-postadress

·      din Facebook-profils namn (för- och efternamn)

·      Den profil- och omslagsbild som du använder på Facebook

·      din åldersgrupp (över 18; över 21 år)

·      en länk till ditt Facebook-konto

·      ditt kön

·      ditt inloggade Facebook-kontos toppdomän

·      Vilken tidszon du besöker Facebook från

Dessa uppgifter används för att

·      identifiera dig som vår avtalspart

·      skapa ditt användarkonto

·      kontrollera de lämnade uppgifternas rimlighet.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) i GDPR. Användningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att fullgöra våra avtalsförpliktelser som härrör från villkoren i vårt serviceavtal (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Du kan blockera anslutningen från ditt Facebook-konto.

Var vänlig se Facebooks integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt ytterligare behandling och användning av uppgifterna från din tjänsteleverantör, samt dina därmed förbundna rättigheter och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet (https://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

3.4.2. Logga in med google

När du loggar in med google genom att välja ”G fortsätt med google”, upprättas en direktanslutning med de servrar som tillhör Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google upptäcker att du har använt din inloggningsinformation från HomeToGo som en del i denna process. Vi får inte ta del av informationen i ditt google-konto. Google informerar dig sig sedan om att uppgifter från ditt google-konto kommer att göras tillgängliga för oss och visar vilka uppgifter som är berörda.

Registrering vid och användning av google regleras av googles integritetspolicy och serviceavtalets villkor (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Om du uttryckligen har givit ditt samtycke till google enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR, kommer dina personuppgifter att skickas till oss enbart som en del av registreringsprocessen via inloggningen via det aktuella sociala mediet. Vi använder följande information från den data som har skickats, och som lagras av oss tills den raderas automatiskt:

·      din e-postadress

·      ditt namn på ditt google-konto (för- och efternamn)

·      den profilbild (eller avatar) som du använder på google

·      en länk till ditt Facebook-konto

·      ditt kön

·      ditt inloggade google-kontos toppdomän

·      den användardomän som du hanterar på google (värdskap för domännamn)

Dessa uppgifter används för att

·      göra det möjligt för oss att identifiera dig som vår avtalspart

·      skapa ditt användarkonto

·      kontrollera de lämnade uppgifternas rimlighet.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) i GDPR. Användningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att fullgöra våra avtalsförpliktelser som härrör från villkoren i vårt serviceavtal (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Du kan blockera anslutningen från ditt google-konto.

Var vänlig se Googles integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt ytterligare behandling och användning av uppgifterna från google, samt dina därmed förbundna rättigheter och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

3.5. Elektronisk informationsbehandling i marknadsföringssyften

3.5.1. Nyhetsbrev

På vår webbsida erbjuder vi dig möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att kunna vara säker på att inga fel har uppstått när du uppgav din e-postadress använder vi vad som kallas en dubbel opt-in-process. Efter det att du har angivit din e-postadress i registreringsfältet skickar vi dig en bekräftelselänk. Din e-postadress kommer enbart att tillföras vår sändlista efter det att du klickat på denna bekräftelselänk. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har givit på detta sätt med framtida verkan. För att kunna göra det behöver du enbart klicka på länken för att avprenumerera.

3.5.2. Produktrekommendationer

Vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller produktrekommendationer. Du kommer att få dessa produktrekommendationer oavsett om du prenumererar på nyhetsbrevet eller inte. Vi gör det för att ge dig information om produkter från vårt erbjudande som kan tänkas intressera dig, baserat på dina senaste sökningar.

Om du inte vill få produktrekommendationer från oss, kan du när som helst meddela oss det. Du kan hitta våra kontaktuppgifter under avsnitt 2. Du kommer givetvis även alltid att få en länk för att avprenumerera i varje mejl från oss.

3.5.3. Intressebaserad annonsering

För att du ska kunna få information som du sannolikt tycker är intressant, kategoriserar vi din användarprofil. För att göra det, använder vi information om dina sökningar för att skräddarsy nyhetsartiklarna samt de reklammeddelanden vi skickar till dig. Målet är att skicka reklam till dig som är anpassad efter ditt faktiska behov och att undvika att skicka onödig reklam.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda hantering utgörs av artikel 6 (1) (f) i GDPR. Hanteringen av befintliga kunduppgifter på detta sätt i marknadsföringssyften anses vara ett berättigat intresse.

3.5.4. Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att utan någon kostnad motsätta dig behandlingen av uppgifter för ovanstående syften, separat för var och en av respektive kommunikationskanaler, med framtida verkan. Du behöver bara skicka ett mejl till info@hometogo.se eller ett brev till adressen som anges i avsnitt 2 ovan för att göra det.

Om du motsätter dig, kommer den aktuella kontaktadressen att blockeras för vidare PR-bearbetning. Vi vill påpeka att reklammaterial i undantagsfall och tillfälligtvis kan skickas till dig även efter det att vi har emottagit din invändning. Det beror på tekniska skäl som beror på den ledtid som krävs för annonsering och innebär inte att vi inte har uppmärksammat din invändning. Vi tackar för din förståelse.

3.6. Kakor – allmän information

Vi använder kakor på vår webbsida på grundval av artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vårt intresse för att optimera vår webbsida anses vara berättigad inom ramen för betydelsen av ovan nämnda bestämmelse.

Kakor är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din enhet (bärbara dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbsida eller använder vår app. Kakor skadar inte din enhet; de innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. Den information som sparas i kakan är förknippad med den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi direkt är medvetna om din identitet. Kakor används delvis för att underlätta din användning av vår tjänst. Vi använder exempelvis vad som är känt som sessionskakor för att upptäcka att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbsida eller att du redan har loggat in på ditt användarkonto. Dessa kakor raderas automatiskt efter att du har lämnat vår webbsida. Vi använder dessutom tillfälliga kakor, som lagras på din enhet under en bestämd tidsperiod, för att säkerställa användarvänligheten. Om du besöker vår webbsida igen, för att använda våra tjänster, upptäcks det automatiskt att du redan har besökt oss, vilken information du angav samt vilka inställningar du använde, så att du inte behöver uppge dem igen.

Om du redan har ett konto och är inloggad eller aktiverar funktionen ”fortsätt vara inloggad”, kommer informationen att lagras i kakor som läggs till ditt användarkonto.

Å andra sidan använder vi kakor för att statistiskt registrera användningen av vår webbsida, optimera våra tjänster och visa information som är skräddarsydd efter dina specifika behov. Dessa kakor gör det möjligt för oss att automatiskt upptäcka om du tidigare har besökt oss, när du återvänder till vår webbsida. Dessa kakor raderas automatiskt efter en bestämd tid. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Du kan däremot ställa in din webbläsare så att inga kakor lagras på din dator eller säkerställa att ett meddelande alltid visas innan en ny kaka skapas. Om du inaktiverar kakor kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Hur länge kakor sparas varierar, beroende på deras syfte.

3.7. Analysverktyg

Vi använder verktyg på grundval av artikel 6 (1) (f) i GDPR, som gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbsida, för att vi ska kunna skräddarsy och kontinuerligt optimera vår webbsida i linje med användarnas behov.

3.7.1. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av google. Vid denna användning skapas avidentifierade användarprofiler, och kakor används. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

 • webbläsartyp/version
 • vilket operativsystem som används
 • hänvisande URL (tidigare besökt sida)
 • värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)
 • tid då förfrågan gjorts på servern.

Denna information skickas till googles server i USA, där den lagras. google efterlever integritetspolicyn i det amerikanska regelverket Privacy Shield och är certifierat inom ramen för USA:s handelsdepartements regelverk Privacy Shield Program. Vi har dessutom ingått ett avtal för databehandling för användningen av Google Analytics. google intygar, i och med detta avtal, att de hanterar uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och garanterar att uppgifterna behandlas i enlighet med den registrerades rättigheter.

Informationen används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften, liksom för att skräddarsy dessa webbsidors utformning i enlighet med användarnas behov. Denna information kan även komma att föras vidare till tredje parter om det krävs av lagstiftning eller om de tredje parterna har givits i uppgift att bearbeta dessa uppgifter. Din IP-adress kommer inte under några omständigheter att kopplas ihop med övriga uppgifter som kommer från google. IP-adresserna anonymiseras, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera specifika individer (”IP-maskering”).

Du kan förhindra att kakor placeras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsares programvara. Om du inaktiverar kakor kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Du kan även förhindra att uppgifter som genererats av en kaka och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samlas in och att denna information behandlas av google, genom att ladda ned och installera detta webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Som ett alternativ till webbläsartillägg, i synnerhet för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra att Google Analytics samlar in information genom att klicka på denna länk. En opt-out-kaka kan placeras ut. Den förhindrar att dina uppgifter samlas in i framtiden när du besöker denna webbsida. Opt-out-kakan lagras på din enhet och fungerar enbart för denna webbläsare och enbart för vår webbläsare. Om du raderar kakorna i denna webbläsare, måste du placera opt-out-kakan igen. För mer information om personuppgiftsskydd som rör Google Analytics, besök Google Analytics webbsida: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

3.7.2. New Relic

Vi använder ”New Relic” för att kontrollera våra servrars tillgänglighet och prestanda. Det är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Tjänsten mäter och analyserar avidentifierade användardata, information om teknisk prestanda (exempelvis svars- och laddningstider) för att förbättra vår servers prestanda. Ytterligare detaljer och information återfinns i New Relics integritetspolicy  https://newrelic.com/privacy/.

3.7.3. Snowplow

Vi använder Snowplows webbanalystjänst med öppen källkod som tillhandahålls av Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannien. Som en del av detta används kakor. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

 • webbläsartyp/version
 • vilket operativsystem som används
 • hänvisande URL (tidigare besökt sida)
 • värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)
 • tid då förfrågan gjorts på servern
 • sökförfrågningar och filterinställningar
 • klick som görs på webbsidan

Denna information skickas till HomeToGo:s server i Frankfurt där den lagras.

Den information som används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften och för att skräddarsy utformningen i enlighet med användarnas behov.

3.7.4. Adjust

I vår app använder vi analystjänsten Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37 A, DE-10405 Berlin, Tyskland. Analystjänsten implementeras i vår app via en utvecklarmiljö (SDK – programvaruutvecklingsverktyg). Informationen genereras av utvecklarmiljön t.ex.

 • hashade (anonymiserade) IP-adresser
 • identifierare för mobila enheter såsom Advertising ID för iOS eller Google Advertising ID.
 • installation och initial öppning av en app på din mobila enhet
 • din interaktion inom en app (t.ex. köp i appar, registrering),
 • vilka annonser som setts och klickats på

samlas in och används av Adjust GmbH för att utvärdera appens användning, för att sammanställa prestandarapporter som rör appens aktivitet, och att tillhandahålla andra tjänster för marknadsundersökningsändamål som rör användningen av appen samt för att skräddarsy appen. De insamlade uppgifterna kommer inte under några förutsättningar att sammanföras med övriga uppgifter som Adjust får via andra appar.

Du kan hitta mer information om Adjusts integritetspolicy här: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Du kan när som helst motsätta dig spårning av Adjust, med hjälp av avsnittet ”Opt-out” i Adjusts integritetspolicy. För att göra det behöver du välja vilken enhet som du inte vill att Adjust ska spåra och ange din enhets identifierare. Beteendespårning från appar som använder Adjust kommer då genast att avlägsnas från din enhet.

3.7.5. Videobeat

Vi använder Videobeats analysprogramvara, från Videobeat Networks GmbH, Rathausstr. 4, DE-20095 Hamburg, Tyskland, för analys av tv- och onlinemarknadsföringsaktiviteter. Trafiken på vår webbsida övervakas via en spårningspixel.

Pixlar, som även kallas spårningspixlar, är 1x1-pixel stora GIF-filer som exempelvis kan döljas i grafik eller e-postmeddelanden när du besöker en webbsida. Pixlar skadar inte din enhet. De innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara.

Via pixeln lagras IP-adresser som redan har samlats in anonymt tillsammans med övriga uppgifter (t.ex. operativsystem eller typ av enhet) i en databas. Varken vi eller Videobeat kan använda dessa uppgifter för att identifiera en specifik person. Informationen i databasen syftar till analys och utvärdering för produktionen av mediaplaner.

Videobeats integritetspolicy kan läsas här: https://www.videobeat.net/us/data-privacy-policy/. Du kan när som helst motsätta dig att dina uppgifter samlas in av Videobeat genom att klicka här: https://pa.videobeat.net/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=sv.

3.7.6. Matomo

Vi använder dessutom webbanalystjänsten Matomo (tidigare Piwik) med öppen källkod, vilken tillhandahålls av InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland (“Matomo”). Kakor används för detta för att möjliggöra analys av hur vår webbsida används. Avidentifierade användarprofiler kan skapas och analyseras med hjälp av dessa uppgifter. Kakan genererar information såsom din webbläsare och avidentifierad IP-adress, och processas på våra servrar. Informationen som genereras av kakan i pseudonym-användarprofilen används inte för att identifiera dig personligen och slås inte ihop med dina personuppgifter.

Mer information om dataskydd då du använder Matomo kan läsas här: https://matomo.org/privacy-policy/. Där kan du motsätta dig webbplatsspårning via “Opt-out“.

3.8. Målinriktning

Åtgärderna för målinriktning som anges nedan och som används av oss implementeras baserat på artikel 6 (1) (f) i GDPR. Målinriktningen används för att genomföra riktad annonsering. Med de målinriktade åtgärder som vi använder försöker vi att säkerställa att annonseringen som visas på dina enheter är inriktad på dina intresseområden.

3.8.1. Double Click

På vår webbsida samlas information in och utvärderas med hjälp av kakor för att optimera annonsering (se avsnitt 3.6). Vi använder googles inriktningsteknik för att göra det (Double Click). Dessa tekniker gör det möjligt för oss att förse dig med skräddarsydd, intressebaserad annonsering. De kakor som används tillhandahåller exempelvis information som rör vilka av våra produkter som du är intresserad av. Baserat på denna information kan vi även visa tjänster på tredje parts webbsidor som är anpassade efter dina intressen baserat på vad du har visat genom ditt tidigare användarbeteende. Insamlingen och utvärderingen av ditt användarbeteende sker enbart i avidentifierad form och gör det inte möjligt för oss att identifiera dig. Framför allt slås inte informationen ihop med personligen identifierbar information om dig.

Kakan raderas automatiskt efter 30 dagar.

Du kan även ställa in dina preferenser för hur intressebaserad annonsering ska visas via Google Ads Inställningshanterare (https://adssettings.google.com/authenticated?hl).

För mer information om integritetspolicyn som rör annonsering och google, hänvisar vi till googles integritetspolicy och serviceavtalets villkor (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv).

3.8.2. Google AdWords

HomeToGo använder Google AdWords tjänster, som använder konverteringsspårning för att mäta enskilda annonsers, erbjudandens och funktioners effektivitet. En kaka placeras för detta syfte, så fort du klickar på en google-annons. Kakan identifierar inte dig personligen, utan gör det i stället möjligt att avgöra om du återvänder till sidan med det aktuella erbjudandet under den 30-dagarsperiod då kakan är giltig.

Varje AdWords-annonsör får en annan kaka. Som ett resultat av det kan kakorna inte spåras via AdWords-annonsörernas webbsida. Den information som tillhandahålls med hjälp av konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords annonsörer som har valt konverteringsspårning. Vi spårar det totala antalet användare som har klickat på en annons och omdirigerats till webbsidan med hjälp av en konverteringsspårningstagg.

Du kan permanent förhindra att googles konverteringskaka sparas på din dator med hjälp av att göra motsvarande inställningar i din webbläsares programvara. googles integritetspolicy om konverteringsspårning kan läsas här: https://services.google.com/sitestats/sv.html.

3.8.3. googles dynamiska remarketing

Vi använder funktionerna i googles dynamiska remarketing med Google AdWords och Google DoubleClicks funktioner som fungerar mellan olika enheter.

Denna funktion låter oss länka målgruppen för reklamen som skapats med googles dynamiska remarketing till Google AdWords och Google DoubleClicks funktioner som fungerar på olika typer av enheter. På detta sätt kan även intressebaserad, personlig annonsering som är skräddarsydd för dig, baserat på din tidigare användning och ditt tidigare webbläsarbeteende på en enhet (exempelvis en smartphone) även visas på en annan enhet som du använder (t.ex. en surfplatta eller en pc).

Om du har lämnat lämpligt samtycke till google, kommer google att länka din webb- och app-historik till ditt google-konto för detta syfte. På så sätt kan samma personliga annonsering visas på vilken enhet som helst som du använder för att logga in på ditt google-konto.

Google Analytics samlar in användares google-authenticerade ID:n, då de är tillfälligt länkade med vår Google Analytics-information för att definiera och skapa målgrupper för annonsreklam som synkas mellan flera enheter.

Du kan permanent välja bort remarketing/eller att vara föremål för reklam som synkas mellan olika enheter genom att avaktivera personliga annonsering i ditt google-konto. Följ denna länk för att göra det; https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs googles integritetspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.8.4. Google AdSense

Vi använder Google AdSense på vår webbsida för att visa annonser. På så sätt kan vi visa dig annonser som kan vara intressanta för dig. Dessa annonser kan kännas igen av referensen "Google Ads". För att göra det använder google webbsignaler och kakor (se avsnitt 3.6). Den information som skapas av kakor och webbsignaler och som rör användningen av webbsidan (inklusive din IP-adress) och leveransen av annonsformat skickas till en google-server i USA där den lagras. google kan komma att dela denna information med tredje parter.

Vi har aktiverat tredje-parts Google AdSense-annonser. Informationen kan skickas till tredje parter (som namnges på https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Du kan förhindra att Google AdSense installerar kakor genom att inaktivera intressebaserad annonsering via länken https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs googles integritetspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.8.5. Google AdMob

Vi använder Google AdMob för att visa annonser i HomeToGo:s app. google använder Apples reklamidentifierare (nedan kallad “Apple Ad-ID” för kontroll av annonseringen i appen. En avidentifierad användarprofil skapas i Apple Ad-ID så att användaren kan matchas med olika annonseringssegment på Apples reklamplattform för att kunna visa intressebaserad annonsering.

Apple Ad-ID:n är en pseudonym som förhindrar att verkliga personuppgifter avslöjas för google. Apple Ad-ID:n skickas till en google-server i USA, där den lagras.

Du kan förhindra att Apple Ad-ID används genom att klicka på ”begränsa annonsspårning” vid integritetsskydd i dina systeminställningar. Ett annat alternativ är att klicka på ”nollställ annonsspårning” för att skapa en ny, slumpvis vald Apple Ad ID och därmed förhindra att någon profil skapas.

3.8.6. Criteo

Pixelteknik (se avsnitt 3.7) från Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Paris, Frankrike ("Criteo") samlar in och lagrar uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyften. Vi avgör syftena och metoderna för behandlingen tillsammans med Criteo och är därför gemensamt ansvariga för behandlingen.

Pixlarna skickar din IP-adress, besökt webbsidas hänvisande URL, tidpunkten då pixeln sågs, vilken webbläsare som användes och den kakinformation som tidigare har ställts in, till en webbserver. Dessa uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym.

Criteos pixelteknik låter oss utvärdera våra annonskampanjer och vårt reklaminnehåll. Med hjälp av en algoritm analyserar Criteo surfbeteende och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga annonsrutor på andra webbsidor (”utgivare”). Du kan hitta mer information om Criteos teknik i deras integritetspolicy (https://www.criteo.com/privacy/).

Då Criteo används laddas ytterligare pixlar från avtalsparter som Criteo samarbetar med. En överblick över alla utgivare och nätverk som laddar pixlar kan fås vid https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. De uppgifter som har samlats in med Criteos teknik kommer inte användas för att fastställa webbsidebesökarens personliga identitet, såvida inte den registrerade har samtyckt till detta separat. All annan användning av uppgifter än den som beskrivs ovan, eller överföring till tredje parter är exkluderad.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt pixlar. Du kan använda lämpligt verktyg eller webbläsartillägg för att förhindra att pixlar används på vår webbsida (exempelvis genom att använda ”AdBlock”-tillägget i Firefox webbläsare).

Du kan även när som helst motsätta dig att vi genomför en pseudonym analys av ditt surfbeteende. För instruktioner om hur du inaktiverar Criteos tjänst, hänvisar vi till Criteos länk: https://www.criteo.com/privacy/.

Var vänlig observera att om du väljer bort visning av personliga annonsrutor från Criteo och andra dotterbolag kommer du fortfarande få ta emot annonser, men de är mindre skräddarsydda för att matcha dina intressen/surfvanor.

3.8.7. Bing Ads

Vi använder Bing:s Universal Event Tracking (UET) från Microsoft Bing Ads. Det är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Den låter oss spåra användarnas aktiviteter på vår webbsida när de kommer till vår webbsida via annonser från Bing Ads.

Om du besöker vår webbsida via en Bing Ads-annons, kommer en kaka att placeras på din dator (se avsnitt 3.6). En Bing UET-tagg integreras på vår webbsida. Det är en kod som används tillsammans med en kaka för att lagra data om användningen av webbsidan. Detta inkluderar bl.a. hur lång tid som tillbringas på webbsidan, vilka delar av webbsidan som besökts och vilka annonser som fört användarna till webbsidan. Någon information om din identitet samlas inte in.

Denna information skickas till Microsofts servrar i USA och lagras där under högst 180 dagar.

Mer information om Bing Ads analytiska tjänster kan återfinnas på Bing Ads websida (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). För mer information om Microsofts sekretesspraxis hänvisar vi till Microsofts integritetspolicy (https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement).

3.8.8. Outbrain

På vår webbsida använder vi teknik från tjänsteleverantören Outbrain Inc., 39 West 13th Street, New York, NY 10011, USA (Outbrain, Outbrain Widgets, Outbrain Pixel). Denna teknik gör det möjligt för oss att använda pixlar (se avsnitt 3.7) och kakor (se avsnitt 3.6) för att erbjuda ytterligare innehåll på vår webbsida eller på tredje parts webbsida (”retargeting”) som också kan vara av intresse för dig. De rekommendationer som Outbrain integrerar avgörs baserat på vilket innehåll du tidigare har läst. Innehållet kontrolleras tekniskt och levereras automatiskt av Outbrain.

Visningen sker baserat på pseudonym. När kakan väljer lämpligt innehåll använder den information om enhetens källa, webbläsarinnehåll och din IP-adress. All denna information är helt anonym, då den sista oktetten har avlägsnats.

Mer information om Outbrains integritetspolicy kan läsas här: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy. Du kan välja bort Outbrains användning av spårning för att visa intressebaserade rekommendationer via ”opt-ut”fältet vid Outbrains integritetspolicy. Var vänlig observera att du måste ställa in din opt-out separat för varje enhet du använder för att få åtkomst till vår webbsida. Efter att du har motsatt dig spårningen kommer du fortfarande bli erbjuden ytterligare innehåll av intresse, men detta kommer inte längre att baseras på ditt tidigare användarbeteende på våra webbsidor.

3.8.9. Taboola

Vår webbsida använder teknik från Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Taboola använder kakor (se avsnitt 3.6) som avgör vilket innehåll du använder och vilket sidor du besöker (konverteringsspårning). Kakan gör det möjligt för oss att skapa pseudonyma användarprofiler genom att samla in uppgifter som härrör från enheten samt loggdata, och gör det möjligt för oss att rekommendera innehåll som motsvarar dina personliga intressen. Det låter oss skräddarsy våra erbjudanden individuellt för dig. Denna användarprofil kan inte användas för att fastställa din identitet.

Du kan hitta mer information om Taboola och om hur du inaktiverar Taboolas kaka här: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.8.10. Facebook Custom Audiences

Vi använder även Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences är en marknadsföringstjänst från Facebook. Den låter oss visa personligt anpassad och intressebaserad annonsering på Facebook för vissa grupper avidentifierade besökare på vår webbsida som även använder Facebook.

En Facebook Custom Audiences-pixel integreras på vår webbsida. Det är en Javascript-kod som används för att lagra icke-personrelaterade uppgifter om din användning av sidan. Det inkluderar din IP-adress, vilken webbläsare du använder, samt källsida och destinationssida. Denna information skickas till Facebooks servrar i USA. Där genomförs en automatisk kontroll för att se om du har sparat en Facebook-kaka. Facebook-kakan avgör automatiskt om du tillhör relevant målgrupp för oss. Om du tillhör målgruppen, kommer vi visa dig relevanta annonser på Facebook. Du kommer inte personligen att identifieras av Facebook som en del av denna process.

Du kan motsätta dig användningen av Custom Audiences service på Facebooks webbsida (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Efter att du har loggat in på ditt Facebook-konto kommer du att slussas vidare till inställningarna för Facebooks annonser.

För mer information om integritet på Facebook, se Facebooks Integritetspolicy (https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation).

3.8.11. RTB House

Vi använder teknik från RTB House S.A., 61/101 Złota Street, 00-819 Warszawa, Polen på vår webbsida. Denna teknik gör det möjligt för oss att använda pixlar (se avsnitt 3.7) och kakor (se avsnitt 3.6) för att erbjuda ytterligare innehåll på vår webbsida eller på tredje parts webbsida (”retargeting”) som också kan vara av intresse för dig. Som en del av detta används kakor. De rekommendationer som RTB House integrerar avgörs baserat på vilket innehåll du tidigare har läst. Innehållet kontrolleras tekniskt och levereras automatiskt av RTB House. Visningen sker baserat på pseudonym.

Den information som genererats av kakan som rör din användning av denna webbsida, såsom webbläsartyp/version, vilket operativsystem som används, hänvisande URL (tidigare besökt sida) och tid då förfrågan gjorts på servern, skickas till RTB Houses server och lagras där.

Du kan hitta mer information om RTB Houses integritetspolicy här: https://www.rtbhouse.com/privacy/. Du kan när som helst motsätta dig RTB Houses spårning för att visa intressebaserad annonsering via rutan för ”opt-out” i RTB Houses integritetspolicy. Var vänlig observera att du måste ställa in din opt-out-kaka separat för varje enhet du använder för att få åtkomst till vår webbsida. Efter att du har motsatt dig spårningen kommer du fortfarande bli erbjuden ytterligare innehåll av intresse, men detta kommer inte längre att baseras på ditt tidigare användarbeteende på våra webbsidor.

3.8.12. Airbnbs reklaminnehåll

Vår partner Airbnb Ireland UC ("Airbnb") använder spårningskod (hyperlänkar och kakor, se avsnitt 3.6) för att samla in information när du klickar på Airbnbs reklaminnehåll på vår webbsida. Denna information inkluderar

 • värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)
 • webbläsartyp/version
 • vilket operativsystem som används
 • typ av enhet som används (t.ex. smartphone eller dator) och användar-id
 • plats (land, region) samt datum då förfrågan gjorts på servern.

Aibnb använder tekniken för att övervaka, analysera och rapportera om hur Airbnb:s annonser presterar och fungerar samt hur effektiva de är på webbsidan. Airbnb använder en tredje part som tjänsteleverantör för att tillhandahålla och driva tekniken å Airbnb:s vägnar. Airbnb delar den information som har tillhandahållits via denna teknik med HomeToGo av rapportersingsskäl.

Se Airbnbs integritetspolicy för mer information om Airbnb:s användning av tekniken och personuppgifter, samt information om dina rättigheter och val i detta sammanhang (https://www.airbnb.co.uk/terms/privacy_policy) och deras policy för kakor (https://www.airbnb.co.uk/terms/cookie_policy).

3.8.13.  Intent Media

Vi använder teknik från Intent Media Inc., 2 Riding House St, London W1W 7FA, Storbritannien, på vår webbsida. Intent Media använder kakor (se avsnitt 3.6) och webbsignaler för att samla in IP-adresser, webbläsartyp, hänvisande URL, tidpunkt för åtkomsten och antalet klick som gjorts, med syfte att hitta rätt målgrupper och placera annonser på vår webbsida. Du kan hitta mer information om tekniken här: https://intentmedia.com/privacy-policy/.

Informationen om din användning av vår webbsida som samlats in via kakor skickas till Intent Medias servrar, där de lagras och analyseras för att göra reklamen på webbsidan och andra webbsidor du använder mer personlig.

Du kan när som helst motsätta dig Intent Medias spårning genom att via intressebaserade rekommendationer genom att klicka på denna länk: http://intentmedia.com/opt-out/.

3.7.14. Clicktripz

Vi använder även tjänster från Clicktripz, 1112 Ocean Drive, CA 90266 Manhattan Beach, USA, på vår webbsida. Clicktripz samlar in och behandlar användarnas resekriterier och shoppingbeteende med hjälp av kakor (se avsnitt 3.6) och andra medel för att tillhanda relevanta erbjudanden från partner-resewebbplatser.

Du kan hitta mer information om Clicktripz integritetspolicy här: http://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

3.7.15. Ad Up

Vi använder även integrerad teknik från Ad Up, en tjänsteleverantör tillhörig Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland, på vår webbsida. Ad Up använder kakor för konverteringsspårning, och för att mäta annonser och nyckelords effektivitet. Ad Up samlar in anonymiserade och/eller pseudonyma uppgifter, för att under en viss tid visa annonser som överensstämmer med dina intressen.

Mer information kan hittas i Ad Ups integritetspolicy: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Du kan inaktivera Ad Up i din webbläsare genom att klicka på knappen ”aktivera opt-out-kaka” där.

3.8.16.  Alternativ till att motsätta sig eller hoppa av

Du kan förhindra den inriktningsteknik vi beskrivit genom att aktivera lämplig inställning för kakor på din webbläsare (se även avsnitt 3.6). Du kan dessutom inaktivera annonsering som är baserad på dina preferenser med hjälp av preferenshanteraren som finns tillgänglig här: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

3.9.    Webbplatser som tillhör tredje part

HomeToGo samarbetar med partner (se mer i detalj i villkoren i vårt serviceavtal, där våra partner omnämns som "leverantörer” i avsnitt 1 (1)). När du har dirigerats om till en partners webbsida, gäller respektive partners villkor.

Varken partner eller deras anslutna företag (affiliates) placerar kakor eller använder annan spårningskod på vår webbsida. Kakor eller spårningskoder används efter omstyrning, vilket HomeToGo inte har något inflytande över. Följande affiliate-tjänster används:

4. Google Maps

Vi använder Google Maps API för att visa interaktiva kartor direkt på vår webbsida och för att möjliggöra en förenklad användning av kartfunktionaliteten. Din IP-adress skickas och lagras på en av googles servrar i USA, för användningen av Google Maps funktionalitet (se avsnitt 3.7.1 rörande US Privacy Shield). Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6 (1) (f) GDPR. 

Var vänlig och läs villkoren i Google Maps serviceavtal här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Du kan hitta ytterligare information om personuppgiftsskydd i googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

5. Kontaktformulär

Vi förser dig med ett kontaktformulär som du kan använda för att ställa oss frågor, genom att du anger ditt namn och din e-postadress. Det är frivilligt att använda kontaktformuläret, och dina uppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser (artikel 6 (1) (b) i GDPR).

Frågorna och den information du anger kommer skickas till vårt ärendehanteringssystem. För detta ändamål använder vi supporttjänster som tillhandahålls av Desk.com, 1 Market Steet, San Francisco, CA 94105, USA. Om du inte önskar få dina uppgifter behandlade av Desk.com, ber vi dig kontakta vår kundtjänst direkt via info@hometogo.se.

6. Dina rättigheter

6.1. Översikt

Utöver rätten att återkalla det samtycke du har givit oss, har du dessutom följande rättigheter, givet att relevanta juridiska krav föreligger:

 • Rätt att få tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som lagras, enligt artikel 15 i GDPR.
 • Rätt att korrigera personuppgifter som är felaktiga och rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter, enligt artikel 16 i GDPR.
 • Rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat, enligt artikel 17 i GDPR.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 18 i GDPR.
 • Rätt till uppgifters portabilitet enligt artikel 20 i GDPR.

6.2. Rätt att göra invändningar

Man kan enligt villkoren i artikel 21 (1) i GDPR motsätta sig databehandling, baserat på den registrerades särskilda situation.

Ovan nämnda allmänna rätt att motsätta sig rör alla syften med bearbetning som beskrivs i denna integritetspolicy, enligt artikel 6 (1) (f) i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att motsätta sig behandling av data enligt GDPR, är vi skyldiga att implementera ett sådant allmänt motsättande enbart om du förser oss med skäl av avgörande betydelse för att detta ska gälla (exempelvis möjlig fara för liv eller hälsa). Du kan även kontakta HomeToGo:s tillsynsmyndighet; Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Tyskland, Tel: +49 (0) 30 13889-0, Fax: +49 (0) 30 2155050, E-post: mailbox@datenschutz-berlin.de.


Version 1.1 – från den 25 maj 2018